Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Aktuality

Nové knižné publikácie

S radosťou oznamujeme, že knihy: 

Reformácia po praslici - Výnimočné evanjelické ženy 16.-18. storočia na Slovensku
Vlasta Okoličanyová a kolektív

Ženy z divokej záhrady  
Zuzana Vaľovská

si môžete zakúpiť v internetových kníhkupectvách ... 


 

Aktuality

Svetový deň modlitieb žienVytlačiť
 

je celosvetové ekumenické hnutie, ktoré oslavuje tento deň každoročne – prvý piatok v marci. Cieľom je pri stretnutiach sympatizovať s problémami iných krajín a kultúr a modliť sa s nimi a pre ne.

Na tento rok pripravili program kresťanské ženy zo Surinamu, v severnej časti Južnej Ameriky – na piatok 3. marca 2018.

Téma:  „Boh videl, že všetko, čo stvoril, bolo veľmi dobré.“

U nás v Klenovci program pripravili a predniesli veriace ženy Evanjelickej a Baptistickej cirkvi.

V piatok večer, keď sme sa schádzali v zborovom dome, bola vonku poriadna zima a snežilo. Bolo

zaujímavé počúvať o živote v ďalekej neznámej krajine Surinam. Blízkou sa nám stala táto krajina

a ľudia, keď sme počúvali, ako nepochopiteľne ľahko sa dá príroda zničiť tak, že sa tam už nedá žiť. Na základe čítania z Biblie o stvorení sveta, prírody a človeka, zaznela výzva k zodpovednosti všetkých ľudí: „Neseďme so založenými rukami, ale urobme všetko, čo je v našich silách, aby sme

uchovali túto planétu pre ďalšie generácie.“ Pochopili sme, že sa treba modliť, ale aj konať. Je to

pre nás ľudí vždy veľká príležitosť spojiť na modlitbe ľudskú slabosť a Božiu moc. Tento večer

sme spolu vzdávali Bohu vďaky a chvály za to, ako všetko úžasne stvoril.

                                                                                                                                  Ján  Kováčik.  Pridané 5.3.2018IMG_7635.JPGIMG_7644.JPG


 
 

Ženy z divokej záhradyVytlačiť
 

ženy z divokej záhradyTeologička Zuzana Vaľovská vydala knihu o zaujímavých a výnimočných ženách z Ježišovho rodokmeňa.

Písala ju sebe vlastným sviežim spôsobom, aby bola prístupná aj čitateľom bez teologického vzdelania. Nejde ani tak o exegézu biblických textov, ako o ich prerozprávanie s vysvetlením širšieho kontextu.
o knihe by mal siahnuť každý, kto sa chce dozvedieť niečo viac o jedenástich ženách zo Starej zmluvy, ktoré boli súčasťou väčšieho plánu ... .
Knihu ilustroval Roland Korenko.

Zuzana Vaľovská o svojom pátraní prezradila.


 
 

Reformácia po prasliciVytlačiť
 

reformácia po prasliciV starších časoch sa na Slovensku aj v susedných krajinách pojem „praslica“ používal ako symbol žien a „meč“ ako symbol mužov. Ak zomrela posledná žena rodu, rod vymrel po praslici. Ak zomrel posledný muž bez mužských potomkov, rod vyhynul po meči. To, že sa reformácia, hnutie na prahu novoveku za nápravu cirkvi, šírila nielen po mužskej, ale aj po ženskej línii, nie je veľmi známe. I keď sa v oficiálnych historických dokumentoch reformačného hnutia nachádzajú iba mená mužov, Pán Boh splnil dané zasľúbenie a do svojej služby povolal mužov i ženy a vyzbrojil ich svojím Duchom.

 

V knihe sa zoznámime s Alžbetou Bocatiovou, Alžbetou Turzovou-Coborovou, Máriou Magdalénou Heymairovou, Máriou Krayovou, Evou Otlíkovou, Máriou Maximiliánou zo Stubenbergu, Annou Tranovskou, Katarínou Šramkovou-Potockou a skupinou tlačiarok a vydavateliek zo 17. – 18. stor.

 

V tomto roku si pripomíname päťsté výročie začiatku Lutherovej reformácie. K tomuto dôležitému výročiu sa v evanjelických cirkvách augsburského vyznania, či tzv. luteránskych cirkvách na celom svete, otvorilo množstvo projektov. Jedným z nich je aj medzinárodný projekt Reformácia a ženy, ku ktorému sa v roku 2011 pripojilo aj Spoločenstvo evanjelických žien (SEŽ) na Slovensku. 

Milé sestry spolupracovníčky, prijmite môj horúci letný pozdrav.

S radosťou Vám oznamujem, že záverečný výstup projektu SEŽ k 500-ročnici reformácie Reformácia a ženy - kniha "Reformácia po praslici - Výnimočné evanjelické ženy 16.-18. storočia na Slovensku" -  je už na svete. Vďaka Pánu Bohu!
Ide o prvý historický výskum podielu žien na šírení reformácie a na obrane Evanjelickej cirkvi v časoch protireformácie na Slovensku.

Vydavateľstvo Porta libri uzavrelo s nami zmluvu o spolupráci, prijalo našich 1000 kníh do svojho skladu a pomôže nám aj s distribúciou. Kniha by mala byť k dostaniu v kníhkupectvách Jonatán a Reformata, ale aj napr. v sieti Martinus a Panta Rhei a bude stáť 12,-Eur.
Ale pre hromadné objednávky z cirkevných zborov a seniorátov ECAV a pre SEŽ bude cena zľavnená na 9,90 Eur (+poštovné a balné).

Objednávky môžete posielať na adresu: peter@porta.sk

(Je to adresa vedúceho Porta libri, brata Petra Synaka.), prípadne si môžete knihy prevziať priamo v sídle Porta libri na Legionárskej 4, v Bratislave.

Prajem Vám duchovný úžitok a radosť pri čítaní životopisov našich matiek vo viere

Daniela Horínková


 
 

Výročná správa na XI. valnom zhromaždení SEŽ v Kremnici 2016Vytlačiť
 

Správa o činnosti Spoločenstva evanjelických žien v roku 2014-2015

Pre 11. valné zhromaždenie – 30.4.2016 – Kremnica  

 

1. Oficiálny názov organizácie, právna forma, sídlo, IČO

Názov: Spoločenstvo evanjelických žien - SEŽ

Právna forma: Účelové zariadenie Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania na Slovensku

Sídlo: Palisády 46, 811 06 Bratislava

IČO: 30866936

2. Zloženie orgánov, a komentár k zmenám, ku ktorých došlo v priebehu roka

Orgánmi SEŽ sú valné zhromaždenie a výbor, zložený zo seniorálnych koordinátoriek a predsedníčky SEŽ. V každom senioráte vedie prácu žien seniorálna koordinátorka. Aj cirkevných zboroch je možné mať vedúce a výbory práce žien.

....................................................................................................................................................................   

 

3. Správa o aktivitách vykonávaných v uplynulých 2 rokoch 2014-15

 

Úvod: Mottom nášho dnešného – 11. valného zhromaždenia (VZ) SEŽ je citát zo Sk.ap.16,31:

 „Ver v Pána Ježiša a budeš spasený ty aj tvoj dom“. Dnešné heslá z výberu Jednoty bratskej na každý deň Tesnou bránou sú: starozmluvné z 5. knihy Mojžišovej 32,10: „Chránil si svoj ľud sťa zrenicu oka“ a novozmluvné z 1. listu Jána 4,16: „A my sme poznali a uverili v lásku, ktorú má Boh k nám“. Či to nie je nádherná súhra biblických slov pre dnešný deň? Keďže sme tu v Spoločenstve evanjelických žien, môžeme si naše motto vziať osobne: Ver v Pána Ježiša a budeš spasená, ty aj tvoj dom. Veď kedykoľvek sa poobzeráme v kostole, v ktorúkoľvek nedeľu, v ktoromkoľvek cirkevnom zbore, vidíme okolo seba väčšinu žien. Kedysi boli za náboženskú orientáciu a výchovu zodpovední hlavne muži. V našich časoch sú to však predovšetkým ženy, ktoré vychovávajú deti a vedú ich aj k viere, ak sú veriace a berú svoju vieru vážne. Vieme síce, že viera je Boží dar a nemožno ju nikoho naučiť, ani ju naše deti nezdedia, ale možno jej pripraviť pôdu v ich srdciach, alebo klásť prekážky jej semienku, aby nevyklíčilo a neprinieslo úrodu. Pán Boh má rôzne možnosti osloviť každého človeka i naše deti a vnúčatá. A predsa platí, že naša úprimná viera v Spasiteľa môže priniesť spasenie – záchranu i našim rodinám. Že je tomu naozaj tak, svedčí i príklad Lýdie, obchodníčky so šarlátom z mesta Tyatíry, ktorá uverila v Pána Ježiša na základe kázne apoštola Pavla a dala sa pokrstiť s celou svojou domácnosťou. – Áno, sme spoluzodpovedné za spasenie našich rodín. Veď napokon nás k svedčeniu o viere nabáda i naše evanjelické učenie o všeobecnom kňazstve. Veriaci rodičia sú kňazmi svojich rodín.

Je to výzva, zodpovednosť ale i vyznamenanie smieť a môcť svedčiť svojim najbližším o osobnej skúsenosti, že Boh si chráni svoj ľud ako zrenicu oka a o tom, že sme poznali a uverili v lásku, ktorú má Boh k nám. Osobné svedectvo, životná skúsenosť sú najúčinnejšie. A my sme poznali Jeho lásku aj v SEŽ za posledné dva roky.

 

Organizačné podujatia        

SEŽ svoju činnosť každý rok začína Výročným stretnutím rozšíreného svojho výboru, to znamená seniorálnych koordinátoriek a ich zástupkýň. V r. 2014 i 2015 sa konalo koncom februára v Agapé, vo Svätom Jure. 10.VZ  bolo v septembri 2014 v Púchove. Téma: „Ja som cesta i pravda i život. Nik neprichádza k Otcovi, ak len nie skrze mňa.“ (Ján 14,6) Kazateľkou bola ThMag. Getrud Dorn zo Stuttgartu,. 3 novozvolené seniorálne koordinátorky práce žien do funkcie uviedol a Večeru Pánovu nám prislúžil biskup Východného dištriktu Slavomír Sabol. 5 seniorálnych koordinátoriek bolo znovuzvolených.

 

Projekty SEŽ k 500. výročiu Reformácie

SEŽ pripravuje dva projekty k 500-ročnici Reformácie: 1. Reformácia a ženy – historický výskum účasti žien na šírení Reformácie a obrane Evanjelickej cirkvi - v krajinách niekdajšej „Dunajskej monarchie“, čiže v Rakúsku, Maďarsku, na Slovensku, v Čechách, čiastočne aj v Poľsku / Sliezsku - v období 1517-1781. K tomuto medzinárodnému projektu nás pozvala Evanjelická akadémia vo Viedni.

A projekt 2. „Gobelín“ – Vyšívaná história Reformácie na Slovensku.

Obidva projekty by mali byť ukončené do konca roku 2016 aby v jubilejnom roku 2017 mohli byť slávnostne prezentované na rôznych miestach Slovenska a v zahraničí.

 

Projekt Reformácia a ženy

Členkami medzinárodného organizačného výboru projektu Reformácia a ženy sú Daniela Horínková a Eva Oslíková, ktoré sa zúčastňujú jeho stretnutí na Evanjelickej akadémii vo Viedni. Prvým krokom na Slovensku, kde tento druh výskumu ešte nikdy nebol robený, bolo hľadanie spolupracovníčok z radov historikov, v inštitútoch, archívoch a knižniciach.

V r. 2012  a 2014 sa v rámci projektu konali po dva semináre: Reformácia po praslici a

Biblia v chlebe. Jeden sa vždy konal vo Viedni, na ktorom sa zúčastnili aj delegátky SEŽ

a na Slovensku sa konala jeho slovenská verzia. Ďalšie dva semináre, v júni vo Viedni, v septembri v Liptovskom Trnovci, sa budú konať v r.2016 pod názvom Dôvera v budúcnosť v slobode a zodpovednosti. Hlavným výsledkom projektu bude knižka Reformácia po praslici - Album životopisov významných evanjelických žien 16.-18.stor. Plánujeme ju vydať v marci 2017. Rady by sme, keby sa uskutočnioi aj divadelné predstavenie mládeže, alebo aj dospelých ochotníkov k téme, napr. Krvavý trón od Jána Soloviča, alebo niektorú z hier o živote M.Luthera.             

 

Na seniorálnom stretnutí žien v Tisovci 16.11.2014 a 17.5.2015 v Pribete o projekte Reformácia a ženy, /na tému Ženy v kázňach od Reformácie podnes/ prednášala D.Horínková.

24.10.2015 sa v zasadačke Ekumenickej rady cirkví konalo stretnutie spolupracovníčok projektu Reformácia a ženy za účelom vytvorenia redakcie na vydanie Knižky Reformácia po praslici.

 

Projekt „Gobelín“ – vyšívaná história Reformácie na Slovensku

Členkami komisie projektu boli od počiatku PhDr. Jana Kepplová a Mgr. Daniela Horínková. Sériu podkladových obrazov namaľovala na textil prof. Ing. Arch. Janka Krivošová, stala sa členkou projektovej komisie i umeleckou garantkou projektu. Do komisie sme prizvali ako odborníčku sestru Emíliu Fojtíkovú, majiteľku firmy na vyšívanie. Komisia sa stretáva podľa potreby.

Projekt tvorí 15 obrazov o rozmeroch 120 krát 100 cm, po jednom pre každý seniorát, Bratislavský seniorát prijal dva obrazy. Každý seniorát má „seniorálnu vyšívačku“, ktorej  úlohou je garantovať kvalitu a dodržanie termínu ukončenia práce. Ako prvá  obraz Myjavského seniorátu dokončila sestra Vlasta Šúrková zo Skalice, druhý dokončila sestra Jarmila Józsová z Prievozu (1. obraz Bratislavského seniorátu). Hotových je už 5 obrazov.

V marci 2014 sa uskutočnilo 3. školenie (v Párnici)a v júni 2015 (v Liptovskom Trnovci) 4. školenie vyšívačiek. /9.4.t.r. bolo už 5. stretnutie, zase v Lipt. Trnovci./

Sestry Kepplová a Krivošová navštívili s prezentáciou projektu a prednáškou o histórii ECAV na Slovensku viaceré senioráty. Členky projektovej komisie na požiadanie navštívili senioráty, kde sa vyskytli problémy s vyšívaním. Najmä sestra Fojtíková pravidelne navštevuje vyšívačky v seniorátoch. K obrazom musíme vydať Katalóg - sprievodný text k obrazom v slovenskom, nemeckom a anglickom jazyku. Mal by byť hotový do októbra t.r.

Cieľom oboch projektov SEŽ k 500-ročnici Reformácie je posilnenie evanjelickej identity, lepšia znalosť našej cirkevnej histórie, budovanie bratsko-sesterského spoločenstva v rámci ECAV, ale aj medzi generáciami, v jednotlivých obciach, cirkevných zboroch. Túžime, aby naše projekty poslúžili k oživeniu viery, prebudeniu cirkvi a hlavne na oslavu Božieho mena.

 

Reprezentácia SEŽ v SR

Na 4. Evanjelických cirkevných dňoch v Spišskej Novej Vsi 27.-29.6.2014 sme mali možnosť predstaviť naše projekty. Učinili tak členky komisie projektu a seniorálne vyšívačky. Pre všetkých účastníkov 4.ECD pripravili ženy SEŽ okolo 6000 perníkových rybičiek. Najviac ich priplávalo z Novohradského seniorátu.

           

Študijné dni partnerstva troch cirkví sa konali v Belušských Slatinách 9.-11.10.2014.

A 10.-13. septembra 2015 v Herrenbergu. SEŽ zastupovala predsedníčka D.Horínková.

 

Vzdelávacie podujatia mimo projektov boli

16.-18.5.2014 – vo Sv.Jure – seminár Kresťania a spoločnosť – pokračovanie seminára Kresťania a etika (2013) – konal sa spoločne so sestrami z ČR a tiež so sestrami z Chorvátska a Poľska. Seminár SEŽ „Impulzy pre život viery“ v Lipt. Trnovci – 4.-6.9.2015. Prednášali Dr. Johanna Uljas Lutz z Viedne a Mgr. Eva Oslíková z Modry.

 

Webová stránka SEŽ – www.sezs.sk: Našou webmajsterkou je sestra Ing. Ľudmila Činčurová z Púchova. V súčasnosti prebieha jej prestavba kvôli zmene domény. Na stránke nájdete okrem štruktúry SEŽ a aktualít aj prednášky z viacerých podujatí, biblické úvahy, kázne, dobré rady pre zdravie a domácnosť a ukážky z vlastnej tvorby žien.

 

Zahraničné styky SEŽ so sesterskými organizáciami

Gustav Adolf Werk Frauenarbeit v Nemecku, Zväz zamestnaných evanjelických žien vo Württembersku, Evangelische Frauenarbeit v Strednom Nemecku, Evangelische Frauenarbeit v Rakúsku, Svetový luteránsky zväz - Oddelenie pre prácu žien WICAS /Women in church and society/ sú naše najdôležitejšie partnerské organizácie. Občasné styky a spoluprácu máme však aj s inými sesterskými organizáciami, najmä v susedných krajinách. V poslednom čase najmä v súvislosti s našimi projektmi.

 

Reprezentácia SEŽ v zahraničí:

12.-16.5. 2014 – Konferencia SLZ WICAS – Meissen, Nemecko – SEŽ reprezentovala Mgr. Jana Fördöšová zo Šamorína.

4.-6.6.14 – Stretnutie kresťanov stredovýchodnej EurópyWroclaw – za SEŽ sa zúčastnili: Erika Hlačoková, D.Horínková a Eva Oslíková, ktorá spolupracovala na workshope v projekte Reformácia a ženy (za SR ako Alžbeta Thurzo-Coborová)

Na Stretnutí evanjelických žien Poľska vo Varšave 19-21.9.2014 a 18.-20.9. 2015, sa

za SEŽ zúčastnili Danica Hudecová a Janka Pabáková, Anna Činčuráková a Eva Oslíková.

 

Zahraničné návštevy u nás

V r. 2014 nás navštívili: 3 sestry z ČR, 2 z PL, 2 z Chorvátska, 4 z De, a na 10.VZ SEŽ nás poctili svojou návštevou: Agnieszka Godfrejów-Tarnogorska s rodinou za SLZ  WICAS, Kristina Kootz s manželom za Prácu žien Ev.cirkvi Stredného Nemecka, Barbara Heyse-Schäfer, riaditeľka EFA a Inge Schintlmeister z Rakúska, Aleksandra Blahut Kowalczyk s manželom, predsedkyňa Komisie žien Synody Ev.cirkvi z Poľska, Naděje Mandysová z Českobratskej cirkvi evangelickej v ČR, Brigitte Rachel a  Gertrud Dorn z Württemberska ako slávnostná kazateľka. V roku 2015 nás navštívili okrem Johanny Uljas Lutz členky koordinačného výboru Ekumenické fóra kresťanských žien Európy, ktoré zasadali vo Sv. Jure, kde sa zapojili aj do vyšívania „Gobelínu“. Za SEŽ sme sa s nimi stretli v Bratislave16.10.2015.

 

            Spolupráca s ekuménou

Spomedzi ekumenických organizácií sú našimi najdôležitejšími partnerkami: Komisia žien pri Ekumenickej rade cirkví a Ekumenické fórum kresťanských žien Európy. Ekumenické fórum má v každej krajine najmenej 2 koordinátorky z rôznych cirkví. U nás to do roku 2014 boli Daniela Horínková (ECAV) a Nata Hovorková (BJB), zvolené Komisiou žien ERC, ktorú vedie A.Adamovičová. V roku 2014 som sa funkcie vzdala a KŽ ERC zvolila za národnú koordinátorku sestru Evu Guldanovú.

4.-10.8.2014 sa v Grécku na ostrove Tinos konalo Valné zhromaždenie EFKŽE. SR zastupovali – N.Hovorková, D.Horínková a Eva Guldanová, ktorú VZ zvolilo za novú protestantskú prezidentku Fóra. (Ďalšie dve prezidentky sú z Rím.katolíckej a Pravoslávnej cirkvi. Svetový deň modlitieb (SDM), ktorý sa koná v prvý piatok v marci, je najmasovejšou ekumenickou spoluprácou na Slovensku. Na mnohých miestach ho pripravujú naše sestry.

 

30.4.-4.5.2014 sa konalo Celonemecké ekumenické stretnutie na tému „Žiť namiesto ničiť“ v Mainzi – menovite pozvaná k spolupráci na workshope bola a zúčastnila sa D.Horínková. V r.2015 ma výbor tohto stretnutia niekoľkokrát pozval k spolupráci, ale odmietla som.

 

Spolupráca s médiami – Naše projekty v rozhlase, televízii i v tlači prezentovali sestry Janka Krivošová, Jana Kepplová, Emília Fojtíková, Jarmila Józsová a D.Horínková.

 

Práca žien v cirkevných zboroch a seniorátoch ECAV

prebieha pod vedením seniorálnych koordinátoriek. Je veľmi rozmanitá: od vedenia detských besiedok cez rôzne funkcie v zboroch, od starostlivosti o budovy a kostolné záhrady cez hostiteľské povinnosti pri slávnostiach až po opateru hrobov farárov. Vrcholom je každoročné seniorálne stretnutie žien, či už samostatné alebo v rámci stretnutia rodín, či seniorálnych dní. Najefektívnejšie prepojenie nastáva vtedy, keď seniorálne koordinátorky práce žien sú členkami seniorálnych presbyterstiev alebo vnútromisijných výborov.

 

Okienka do seniorátov, v ktorých uvádzam najmä špecifiká práce žien.

1. Bratislavský seniorát – sen. koordinátorka: RNDr. Zuzana Ševčovičová

Seniorálne stretnutie: máj 2015 v Modre. O evanjelických kostoloch na Slovensku

prednášala prof. Jana Krivošová. Pozoruhodnosti: Sestry zo všetkých bratislavských zborov

sa stretajú raz do mesiaca. V Modre sa sestry podieľajú na revitalizácii a programoch Evanjelického sirotínca. V Pezinku sa každý týždeň schádza Klubík – mamičky na materskej dovolenke s deťmi, do vyšívania „Gobelínu“ sa zapojili aj členky Živeny.

2. Dunajsko-nitriansky seniorát – sen. koordinátorka: Mgr. Zuzana Moncoľová

Seniorálne stretnutie: 17.5.2015 v Pribete, na tému Ženy v kázňach od reformácie prednášala Mgr. Daniela Horínková. Pozoruhodnosti: V Nových Zámkoch oslávili 25.

výročie oltárneho krúžku žien. Spoluprácu susediacich CZ organizuje s. Zuzana Antalová v Rastislaviciach a okolí. V Nitre sa začalo vyšívanie „Gobelínu“ prešlo do Levíc, napokon do CZ Kalná nad Hronom. Bátovce sú známe svojou literárnou kaviarňou a stretnutiami starých mám.

3. Gemerský seniorát – sen. koordinátorka: Mgr. Danica Hudecová

Seniorálne stretnutie: Jelšava

Pozoruhodnosti: V Rejdovej sestry slúžili pri Gemerskom folklórnom festivale, organizujú Židovskú Sederovu večeru; v Revúcej v spolupráci s CASD zorganizovali 4 stretnutia na tému „Rozličné dary, jeden Duch“. Sestry v senioráte finančne podporujú misiu.

4. Hontiansky seniorát – sen. koordinátorka: Anna Gabčanová

Seniorálne stretnutie: 26.4.15 v Čelovciach. Na tému Život v manželstve: z pohľadu muža, z pohľadu ženy a život v manželstve kňazov prednášali manželia Kaňuchovci zo Žiliny.

Pozoruhodnosti: Zo všetkých spoločenstiev, ktoré v HOS pracujú, treba vyzdvihnúť najmä Spolok Eleny Maróthy Šoltésovej v Krupine.Vždy majú svoju pripravenú tému, pozývajú si rôznych prednášateľov, či už z oblasti zdravotníctva, kultúry a pravidelne aspoň raz ročne organizujú zájazd do rodísk, alebo miest posledného odpočinku známych osobností. Tak 14. júna 2015 usporiadali zájazd do Martina, kde na Národnom cintoríne je pochovaná krupinská rodáčka ktorej meno nesie aj ich spolok Elena Maróthy Šoltésová.

5. Košický seniorát – sen. koordinátorka: 2 roky bez koordinátorky.

Seniorálne stretnutie: nebolo

6. Liptovsko-oravský seniorát – sen. koordinátorka: Mgr. Alena Ďurčíková, zástupkyňa Mgr. Janka Pabáková

Seniorálne stretnutie: Koordinátorka bola na materskej dovolenke.

Pozoruhodnosti: Ženy sú o.i. veľkou pomocou pri roznášaní pozvánok, pozdravov, Tranovského kalendárov, kázní a letákov. Sú oporou táborov s deťmi a mládežou.

7. Myjavský seniorát – sen. koordinátorka: Mgr. Iveta Vachulová

Seniorálne stretnutie: Častkov, sept. 2015 Na tému: „Obnovte sa premenením mysle“ prednášala Mgr. Júlia Štofanová, policajná duchovná.

Pozoruhodnosti: Na Brezovej pod Bradlom pripravujú stretnutia seniorov, v Kostolnom pečú perníky, ktoré rozdávajú na Štedrý deň, v Skalici šijú pamiatkové vankúšiky ku krstom a sobášom, na Turej Lúke pracujú pri Dožinkách a Dni sliviek, varia zborový lekvár a pečú vianočné oblátky a spolupracujú s mestom Myjava pri štedrovečernej večeri pre osamelých. Na Vrbovciach sa stretnutí žien zúčastňujú 3-4 generácie, pripravili Reformačný večierok.

8. Novohradský seniorát – sen. koordinátorka: Mgr. Milica Jozafová

Seniorálne stretnutie pracovné: 21.3.2015 v Ozdíne; slávnostné: 20.9.15 – Pôtor. O histórii reformácie a projekte „Gobelín“ prednášala prof. J.Krivošová.

Pozoruhodnosti: Sestry v senioráte sú také aktívne , že by som musela uviesť aspoň polovicu správy s. Jozafovej. Je to náš najlepší seniorát. Sestry napr. aranžujú stôl hojnosti na Poďakovanie za úrodu, rozširujú náboženskú literatúru, v Hornej Strehovej pripravili Noc kostolov, pomáhali pri slávnostných SB pri výročiach osobností v 7 CZ i koncertoch s prednáškami o A. Schweitzerovi a J.S.Bachovi + festivale Slovenské historické organy (Pôtor), chodia na zájazdy...... V Kalinove akcia Koľko lásky sa zmestí do krabice od topánok – darčeky pre deti v Rumunsku, na sklenené svietniky maľujú Lutherovu ružu.... Hlavná vyšívačka Jana Ďurišková dokončila obraz do série „Gobelín“. Vyšívalo 43 ľudí z 12 zborov spolu 660 hodín.

9. Považský seniorát – sen. koordinátorka: Mgr. Jana Drottnerová

Seniorálne stretnutie: Slatina nad Bebravou. Téma: „Rôzne pohľady na v rodine Izáka na Jákobov podvod“ – prednášala Mgr. Renáta Firlová zo Sliezska. Biblický úvod M.Tlkancová.

Pozoruhodnosti: Stará Turá – preberali divy Pána Ježiša zo židovského pohľadu. Tu sa začal vyšívať seniorálny obraz „Gobelínu“, potom sa posunul do ďalších zborov. V Novom Meste n.V. sa schádzajú 2 skupiny sestier – staršie a mladšie. Organizujú denný tábor detí cez prázdniny, podporujú Misiu na Níle. Lubina – sestry sa zapojili do potravinovej pomoci pre sociálne slabé rodiny, vyrobili ako dar pre CZ Modra-Kráľová patchworkové gule na vianočný stromček, v Zemianskom Podhradí sa tiež zapojili do projektu „Koľko lásky sa zmestí do krabice od topánok“ pre deti zo Srbska. Neobyčajne aktívne sú sestry v SEJŽ v Topoľčanoch pod vedením ssestry Ľubice Rosinskej.

10. Rimavský seniorát – sen. koordinátorka: Ing. Anna Germanová

Seniorálne stretnutie:

Pozoruhodnosti: Budikovany, Drienčany – okrem spevokolu, organizovali stretnutia jubilantov, mesiac úcty k starším, adventný večierok na Teplom Vrchu. Klenovec – sestry  si pripomenuli významné ev. ženy... Pre stacionár v Košiciach vyzbierali  veľa materiálu pre liečebné a voľnočasové akativity, V Kokave nad Rimavicou sa sústreďujú na prácu s mládežou a seniormi. Pripravili fašiangový karneval, hľadanie veľkonočného pokladu, folklórny festival Koliesko, živý Betlehem, vianočný koncert, kapustnicu pre seniorov, prijali návštevy z Levíc a Nitry, zborovú slávnosť „posvätenie zrekonštruovanej fary a rozlúčka so seniorom D.Germanom“. Vyšívajú „Gobelín“: Rim. Sobota, Klenovec, Kráľ, Kokava.

11. Tatranský seniorát – sen. koordinátorka: Mgr. Ľubica Sobanská

Seniorálne stretnutie: Deň Tatranského seniorátu 15.9.2015 v Poprade, téma Ján Hus a Ľudovít Štúr ako ich nepoznáte.

Pozoruhodnosti: Účasť SEŽ na Dištriktuálnom dni VD ECAV v Ružomberku, na Misijných dňoch VD ECAV v Ľubovnianskych kúpeľoch. Seniorálna koordinátorky zastupovala predsedníčku SEŽ na zasadnutí VM konferencie vo Veľkom Slavkove – 24.10.2015. Ľ.Sobanská organizuje pre seniorát aj biblické olympiády. Sestry v Ilašovciach organizujú stretnutia sestier nad 65 rokov, v Kežmarku pripravujú darčeky pre dôchodcov, v Levoči sa konajú Dni zdravých jedál, v Slovenskej Vsi sú výdatnou pomocou vo všetkých oblastiach, aj pri vyučovaní náboženstva v školách, vedení mládeže...V Podolínci sa venujú športovým aktivitám, každoročne robia týždenný výlet detí spolu so Slov.Vsou. Organizovanú prácu SEŽ má iba CZ Poprad. Majú organizovanú i diakoniu. PP-Veľká návštevnú službu.

12. Turčiansky seniorát – sen. koordinátorka: Mgr. Lenka Rišiaňová

Seniorálne stretnutie: Košeca – Nová Dubnica, prednášku o Domácej starostlivosti o blízkych – predniesla s. Katarína Ondrejčíková z Púchova. Kázeň: Z.Peťkovská.

Pozoruhodnosti: V Martine ženy hosťom rozdávajú výšivky a háčkované práce, pripravujú záložky do Biblií, členom spevokolu vyšili slovenské košele. V Púchove bývajú tvorivé dieľne, stretávajú sa mladé mamičky s deťmi. Pripravili výnimočné stretnutie na ktorom prof. Krivošová prednášala o histórii ECAV a predstavila niektoré „Gobelíny“. Kázala D.Horínková. V Záturčí háčkujú deky pre deti v Afrike.

13. Šarišsko-zemplínsky seniorát – sen. koordinátorka: Mgr. Anna Činčuráková Tipulová

Seniorálne stretnutia mamičiek: Prvé stretnutie v r. 2015 sa uskutočnilo 25.apríla v Chmeľovci. Témou „Ako rozprávať, aby sme si rozumeli“ nám poslúžila sestra farárka Mgr. Marcela Uhláriková, ktorá sa zamerala najmä na rozdiely medzi mužmi a ženami.  Druhé stretnutie sa konalo v sobotu 26.9.2015 v Hanušovciach nad Topľou. Témou „Deti a disciplína vo výchove“  nám poslúžila pedagogička Šárka Klusová, manželka farára ČCE v Třinci. Deti mali počas témy detskú besiedku. Seniorátne stretnutia mamičiek sa v ŠZS konajú od roku 2012 pravidelne dvakrát do roka pod vedením koordinátorky SEŽ, s cieľom vytvoriť spoločenstvo pre mamičky, ktoré ak chcú veľa dávať svojim deťom, musia aj veľa prijímať a učiť sa, na čo im veľa  krát v cirkvi nie je vytvorený priestor.

Pozoruhodnosti ďalšie: V zboroch funguje návštevná služba starým, modlitby za chorých, misia na Níle, pobožnosti pri zosnulom, v Kukovej počas Adventu robia adventné vence, ktoré potom odnášajú starším ženám, ktoré sú na lôžku.

14. Zvolenský seniorát – sen. koordinátorka: Mgr. Beata Fraňová

Seniorálne stretnutie žien sa konalo v rámci Seniorálneho dňa ZS vo Zvolene 17.5.2015.

Pozoruhodnosti: Práca žien vo všetkých zboroch je všestranná a nenahraditeľná. No pod názvom SEŽ sa sestry schádzajú len vo Zvolene a v Kremnici. Vo Zvolene začali vyšívať Lutherovu ružu – rôznymi technikami. Deťom do Srbska urobili a poslali 31 balíčkov. V Kremnici okrem bežných prác a tvorivých dielní rozvinuli spoluprácu aj so SEŽ v dcérocirkvi v Žiari nad Horom.

 

Záver: Aj po 26 rokoch slobody a 20 rokoch existencie štatútu Spoločenstva evanjelických žien sa vo všetkých cirkevných zboroch nenachádzajú krúžky žien, ktoré by sa definovali ako lokálne organizácie SEŽ. Znova a znova je potrebné vysvetľovať, že nie sme spolok mimo zborového života, ale že sme spoločenstvo s voľným členstvom, ktoré chce práci zborov napomáhať tým, že poskytuje sestrám možnosť stretania, výmeny skúseností a vzdelávania na seminároch. Za našu členku sa môže považovať každá evanjelička, ktorá súhlasí so štatútom SEŽ a zúčastňuje sa našich podujatí ako sú seniorálne či dištriktuálne stretnutia žien alebo rodín, valné zhromaždenia SEŽ alebo miestne modlitebné, biblické či záujmové stretnutia sestier.

Vypracovala:  Mgr. Daniela Horínková, predsedníčka SEŽ

Spoločenstvo evanjelických žien, Palisády 46, 811 06 Bratislava                                                                                         Mgr. Daniela Horínková, predsedníčka SEŽ, Bystrická 18, 902 01 Pezinok,                       M:0903 718982, E: dhorinkova@gmail.com, www.sezs.sk .......................................................................................................................................................

Plán podujatí na rok 2016

Konzultácia SLZ / WICAS – 7.-10.2.2016 – Varšava

 

Výročné stretnutie rozšíreného výboru SEŽ – Sv. Jur – 26.-27.2.2016

 

Výbor projektu Reformácia a ženy – EA Viedeň – 18.2.2016, 2.6.2016 + ďalšie stretnutia

 

Výbor projektu Gobelín – B-a – podľa potreby

 

Svetový deň modlitieb – 4.3.2016- cirkevné zbory ECAV

 

Stretnutie spolupracovníčok projektu Reformácia a ženy – 30.3.2016 – B-a

 

Školenie vyšívačiek V – projekt „Gobelín“ – L.Trnovec – 9.4.2016

 

11. valné zhromaždenie SEŽ – 30.4.2016 – Kremnica                                 

 

Regionálna ekumenická konferencia: Cirkev je telo Kristovo

26.-29.5.2016 – Svätý Jur

 

Konferencia: Dôvera v budúcnosť v slobode a zodpovednosti – Viedeň

EA - 17.-18.6.2016 (slovenská verzia 15.-17.9.2016)

 

Študijné dni troch partnerských cirkví + 5.ECD - 6.-8.7.2016 - Békéscsaba

 

Seminár SEŽ – projekt Reformácia a ženy – L.Trnovec – 15.-17.9.2016

 

Celopoľské stretnutie luteránskych žien – Warszawa – september 2016

 

Práca na projektoch Spoločenstva evanjelických žien k 500-ročnici reformácie po celý rok

 

Prezentácia projektov SEŽ – od októbra 2016 do okt. 2017 podľa plánu GBÚ ECAV

 

Daniela Horínková


 
 

„Ver v Pána Ježiša a budeš spasený ty aj tvoj dom!“ (Skutky 16, 31)Vytlačiť
 

Dr. Elaine Gleci Neuenfeldt z Brazílie
 

Tento verš, nad ktorým sa dnes zamýšľame reaguje na konkrétnu otázku o spasení! Čo mám činiť, aby som bol spasený?

Celá 16. kapitola opisuje jednu z Pavlových misijných ciest. V nej čítame o niekoľkých stretnutiach, ktoré tvoria kontext, do ktorého zazneli slová, nad ktorými sa zamýšľame. Chcem poukázať aspoň na tri stretnutia, ktoré sa v tejto kapitole spomínajú a pomôžu lepšie pochopiť 31. verš.

Prvé stretnutie nachádzame hneď na začiatku kapitoly. Pavol prišiel do Derby a Lystry, kde žil učeník menom Timoteos, syn veriacej ženy Židovky a otca Gréka. V texte sa spomína matka Timotea, ktorá bola veriaca.

Slová v Sk 16, 4 – 5 dosvedčujú ovocie tejto misijnej cesty: „Kade chodili po mestách, všade nariaďovali zachovávať ustanovenia, na ktorých sa uzniesli apoštolovia a starší v Jeruzaleme. A tak sa cirkevné zbory utvrdzovali vo viere a rozmnožovali počtom zo dňa na deň.“

Druhé stretnutie Pavla je s prvým veriacim kresťanom na území dnešnej Európy – Lýdiou, našou pramatkou vo viere.

Sk 16, 12 – 15: „(Pustili sa z Troady na more... na druhý deň do Neapolis) odtiaľ do Filipis, ktoré je prvým mestom, kolóniou v tejto čiastke Makedónie. V tomto meste strávili sme niekoľko dní. V sobotný deň vyšli sme za bránu k rieke, kde – ako sme sa nazdávali – Židia sa modlievali; sadli sme si a hovorili sme so ženami, ktoré sa tam zišli. Poslúchala ich aj jedna bohabojná žena, menom Lýdia, obchodníčka so šarlátom z mesta Tyatíry. Tej otvoril Pán srdce, aby pozorne naslúchala, čo Pavol hovoril. Keď sa dala pokrstiť i so svojim domom, prosila nás hovoriac: Keď ste ma uznali za vernú Pánovi, vojdite do môjho domu a zostaňte u mňa. A prinútila nás.“

Tretie stretnutie je veľmi komplikované. Na ňom vidíme, aký problémy môžu nastať, keď znie evanjeliová zvesť. A práve v tomto stretnutí zazneli slová nášho dnešného textu.

Sk 16, 16 – 24: „Keď sme potom išli na miesto, kde sa modlievali, stretla sa s nami služobná dievka, ktorá mala veštiaceho ducha a veštením donášala svojim pánom bohatý zárobok. Táto nasledovala Pavla a volajúc za nami, hovorila: Títo ľudia sú služobníci najvyššieho Boha, ktorí vám zvestujú cestu spasenia. A robila to mnoho dní. Ale Pavol sa namrzel a obrátiac sa, povedal tomu duchu: Prikazujem ti v mene Ježiša Krista, aby si vyšiel z nej. A vyšiel z nej tú hodinu. Keď jej páni videli, že im ušla nádej na zárobok, chytila Pavla a Síla a vliekli ich na námestie pred (mestský) súd. I priviedli ich pred sudcov, hovoriac: títo ľudia búria naše mesto; sú Židia a hlásajú obyčaje, ktoré my Rimania nesmieme prijať, ani zachovávať. Súčasne aj zástup povstal proti ním a sudcovia strhli z nich rúcho a rozkázali ich spalicovať. Keď ich spalicovali, uvrhli ich do väzenia a žalárnikovi prikázali, aby ich bedlive strážil. Keď dostal taký príkaz, uvrhol ich do vnútorného väzenia a nohy im tuho zovrel do klady.

Sk 16, 25 – 31: „Okolo polnoci modlili sa Pavol a Sílas, spievali Bohu chvály a väzni ich počúvali. Odrazu nastalo veľké zemetrasenie, takže sa otriasali základy žalára, vetky dvere sa rázom otvorili a všetkým uvoľnili sa okovy. Keď sa žalárnik prebudil a dvere väzenia videl otvorené, tasil meč a chcel si vziať život; domnieval sa totiž, že väzni utiekli. Ale Pavol zavolal silným hlasom a povedal: neubližuj si! Veď sme všetci tu! I pýtal si svetlo, vbehol a trasúc sa padol pred Pavlom a Sílom, vyviedol ich hovoriac: Páni, čo mám činiť, aby som bol spasený? Odpovedali mu: Ver v Pána Ježiša a budeš spasený ty aj tvoj dom.

Sk 16, 33: ... a hneď sa dal pokrstiť aj on, aj všetci jeho domáci.

Prečo sú tieto tri stretnutia dôležité k pochopeniu otázky: Čo mám činiť, aby som bol spasený? Čo majú tieto stretnutia spoločné? Myslím si, že vo všetkých troch situáciách sa Pavol stretáva so ženou, spomína sa veriaca žena a dokonca sa spomína žena, ktorá má na zodpovednosti domácnosť.

Prečo je dôležité pochopiť odpoveď na otázku, čo má človek činiť, aby bol spasený: ver v Pána Ježiša a budeš spasený – ty aj tvoj dom.

Vieme, že prví kresťania sa stretávali po domoch. Spoločenstvá ranej cirkvi začínali ako domáce cirkvi. Vieme, že v domácnosti, v rodinnom kruhu majú ženy oveľa viac možností byť svedkom viery a aktívne sa podielať na budovaní viery. Toto je jeden dôležitý aspekt, na ktorý chcem dnes poukázať na našom stretnutí žien.

 Domácnosti a rodiny sú miestom, kde viera rastie a ženy, matky majú dôležitú úlohu sa zodpovedne na tom podieľať. Tam sú ženy svedkovia viery. Cirkev má vnímať svoje poslanie aj v tejto oblasti. Starať sa o to, aby domácnosti, rodiny boli zdravým a pokojným miestom. Práve v najužšom vzťahu v rodine sa viera rozvíja a a práve tu  nachádzame povzbudenie k vedeniu a povzbudovaniu ďalších ľudí. Muži a ženy majú obrovskú zodpovednosť starať sa o to, aby ich domovy boli miestom, kde sú vzťahy založené na spravodlivosti a rovnocennosti. Domácnosti, kde prevláda násilie a autoritatívne správanie len ťažkom môže byť miestom vhodným na rast viery a v takom prostredí aj ženy ťažko nachádzajú bezpečné miesto. Opäť je to úloha cirkvi - podporovať rodiny, aby boli bezpečným miestom. Zároveň cirkev nesmie mlčať o všetkých bremenách a obmedzeniach, ktoré sa v domácnostiach môžu objaviť.

Druhý aspekt, ktorý chcem zdôrazniť je, že úloha budovať a  pretavovať vieru do života a skúseností v rodine a domácnosti NIE je súkromnou záležitoťou rodiny, ktorá nemá vplyv na život za múrmi domov. Viera, ktorú žijú kresťania v rodine má výjsť von. O tom sú verše, ktoré čítame v 16. kapitole Skutkov. Všetky tri stretnutia sa odohrajú na verejnosti: Timoteova matka sa spomína pri aktívnom učeníkovi; Lýdia je spomenutá pri Pavlovom verejnom kázaní a stretnutie Pavla s mladým dievčaťom, zotročeným pánom, ho privedú do väzenia. Znamená to teda, že  nemožno oddeliť osobnú vieru a vieru, ktorá sa prejavuje na verejnosti. Viera, má svoje miesto v súkromí, ale vstupuje do dialógu a povzbudzuje k aktivite vo verejnom živote.

Posledný bod, na ktorý chcem poukázať a ktorý vychádza z kontextu tohto verša je spojitosť s témou budúcoročného 12. valného zhromaždenia Svetového luteránskeho zväzu v roku 2017. V tomto roku slávime aj 500 rokov reformácie: Oslobodení Božou milosťou: spása nie je na predaj; ľudia nie sú na predaj a ani stvorenie nie je na predaj.

Je zaujímavé sledovať, ako ženy, žalárnik, ktorý je sluhom, pracovníci a ľudia z nižších vrstiev spoločnosti, ktorí sa stretávajú s Pavlom, majú prívlastok: veriaci. Ich viera je aktívna a posúva ich ďalej.

Otázku, ktorou sa pýta žalárnik v 31. verši, čo je potrebné urobiť, aby bol spasený, už zodpovedalo zotročené dievča: učeníci zvestujú cestu spasenia. Dievča porozumelo zvesti a nasledovalo ju. A keďže nasledovala, všimol si ju Pavol; ona bola oslobodená a Pavol uväznený. Jej sloboda (oslobodená od svojho pána) mala za následok, že Pavol stratil svoju slobodu – bol uväznený.

Toto je úžasné, ako sú tieto texty prepojené a vrcholia v tvrdení: Ver v Pána Ježiša a budeš spasený. Ver. Toto je nevyhnutné. Veriť. Nič iné. Ale je to všetko, čo treba? Skutočne? Je to také jednoduché? Áno. Viera je dar, nie je na nej žiadna cenovka, nevyžadujú sa zásluhy, žiadne podmienky pridané k daru spásy, životu v milosti. To je viera – a to jediné je potrebné. Je to dar z milosti. Aká je tvoja odpoveď, keď príjmeš dar? Vďačnosť. Našou odpoveďou je láska a konkrétne skutky viery. Viera je dar a našou reakciou naň musí byť aktívna odpoveď. Nasledujme. Dávajme do nasledovania Ježiša a evanjelia všetko.

Dar je to, že ľudia sú stvorení na Boží obraz; naše životy sú darom od Boha; život v jeho plnosti, s dôstojnosťou a spravodlivosťou ako podmienkami potrebnými na budovanie vzťahov. Ľudia majú zodpovednosť starať sa o vzťahy. Rodiny a domácnosti sú výnimočným miestom, kde sa tieto etické hodnoty budujú. Viera, ktorá sa rozvíja doma medzi svojimi v rodine sa vie postaviť proti násiliu a ponižovaniu. V rodine, kde je násilie, viera sa ťažko rozvíja. Násilie v rodinách a domácnostiach je hriechom.  Pretože ono stojí proti viere; ničí ľudské bytosti stvorené na Boží obraz.

Život v láske znamená konkrétne postoje a gestá rešpektu, tolerancie a spravodivosti. Musí byť viditeľné aj v osobných, medziľudskch postojoch medzi najbližšími, doma a v rodine, a potom môže citlivá odpoveď lásky a milosti otvoriť náručie aj pre iných.

V tomto milujúcom prostredí rodiny platia slová, že “kresťan je služobníkom všetkých”. V tejto službe treba však rozlišovať a byť kritickými. Nie je to o tom, ponižovať sa a ostať tam, kde sa tvorí a rozmožuje nespravodlivosť, ako sú napríklad patriarchálne rodiny. “Služba Bohu nás oslobodzuje k službe ľuďom. Všetky nároky padnú, keď sa ľudia vo viere spoľahnú na Božiu milosť.” Ale taktiež … “Sloboda nevydrží, keď nebude ochotná prevziať zodpovednosť … ” (Od: Brakemeier, Liberated by God’s grace, LWF Assembly booklets).

V duchu obnovy a reformácie si pripomíname, že ľudské bytosti sú ospravedlnené z milosti, preto nemôžu byť predané, používané alebo sa s nimi nemôže zaobchádzať ako s vecou. Čo mám činiť, aby som bol spasený / spasená? Ver! Všetko ostatné bude nasledovať…

Nech Vás Božia múdrosť vedie a ochraňuje, keď vyznávame: Áno, veríme! Amen


Autorka: ThDr. Elaine Gleci Neuenfeldt, evanjelická farárka z Brazílie, v súčasnosti pôsobí ako vedúca Oddelenia práce žien Svetového luteránskeho zväzu WICAS  (Women in Church and Society) v Ženeve

Preložila: ThDr. Miroslava Hodáňová, ev. duchovná - profesorka náboženstva na Evanjelickom lýceu v Bratislave


 
 
bez názvu
bez názvu
bez názvu
bez názvu

 
 
bez názvu
bez názvu
bez názvu
bez názvu

 
 
bez názvu
bez názvu
bez názvu
bez názvu

 
 
bez názvu
bez názvu
bez názvu
bez názvu

 
 
bez názvu
bez názvu
bez názvu
bez názvu

 
 
bez názvu
bez názvu
bez názvu
bez názvu

 
 
bez názvu
bez názvu
bez názvu
bez názvu

 
 
bez názvu
bez názvu
bez názvu
bez názvu

 
 
bez názvu
bez názvu
bez názvu
bez názvu

 
 
bez názvu
bez názvu
bez názvu
bez názvu

 
 
bez názvu
bez názvu
bez názvu
bez názvu

 
 
bez názvu
bez názvu
bez názvu
bez názvu

 
 
bez názvu
bez názvu
bez názvu
bez názvu

 
 
bez názvu
bez názvu
bez názvu
bez názvu

 
 
bez názvu
bez názvu
bez názvu
bez názvu

 
 
bez názvu
bez názvu
bez názvu
bez názvu

 
 
bez názvu
bez názvu
bez názvu
bez názvu

 
 
bez názvu

 

149771

14.12.2018
ÚvodÚvodná stránka