Prechod na navigáciu Hlavné menu

Archívne

Oznamy

Vianoce 2017Vytlačiť
 

Izaiáš 9, 1-2a.5: “Ľud, čo kráča v tmách, uvidí veľké svetlo, nad tými, čo bývajú v krajine temnoty, zažiari svetlo. Rozmnožil si ich jasot, zväčšil si ich radosť,... Lebo chlapček sa nám narodil, daný je nám Syn, na Jeho pleciach bude spočívať vláda a Jeho meno bude Obdivuhodný radca, Mocný Boh, Večný Otec, Knieža pokoja.“

Vianočné želanie

Nech žiari Svetlo Prvých Vianoc!
Zapáliť duše Ono má moc,
rozžiariť oči, zjasniť tváre,
nádejou zahnať chmáry staré.

Kiež svieti tam, kde bieda vládne,
zohreje láskou srdcia chladné,
povzbudí ruky ku pomoci,
premôže zlobu, temno noci.                         

Kiež sily vzpruží, zmierni bôle,
na cestu podľa Božej vôle
privedie húfy stratených
a zažne svetlo viery v nich.

Zaskvej sa, Pane, v novom roku,
istoty dodaj nášmu kroku,
sám daruj pokoj, novú radosť,
veď spáse učinil si zadosť.

Ó, svieť nám stále, Svetlo sveta,
nech Zornička nám vyjde svätá,
prebudí zo sna túžby čisté
po večnom žití v Tebe, Kriste.

Množstvo svetelného smogu na našej Zemi i vo vesmíre pribúda a predsa ľudstvo kráča, blúdi v tmách.

Kiež nám vo vianočných svetielkach zažiari jasné svetlo Božej vôle a Knieža pokoja nás uvedie na pravú cestu do kráľovstva Jeho lásky.

Požehnané sviatky Vám zo srdca praje Daniela Horínková, predsedníčka SEŽ.

vysívaný golebín na motívy básne Milana Rúfusa Viem jedno hniezdovysívaný golebín na motívy básne Milana Rúfusa Viem jedno hniezdo


 
 

Aktuality

Veľkonočné ránoVytlačiť
 

Po sobote na svitaní
bledé ženy v chladnej rose,
na tvárach žiaľ, smútok samý.
ku hrobu sa náhlia bosé.

K mŕtvemu telu svojho Pána
priniesli masti voňavé,
poslednú poctu vzdať Mu zrána
blížia sa placho po tráve.

Kto otvorí im hrob ten drahý,
ťažký balvan kto odvalí?
Veď prvý lúč len zláti svahy,
dotýka sa bielej skaly.

Stalo sa niečo? Zem sa trasie,
stráže od strachu padajú.
Kameň je preč a v divnej kráse
jas plní hrob až k okraju.

Ježiša niet! No kde Ho hľadať?
Kto rany v srdci zacelí?
"Žije. Vstal z mŕtvych." Jeho návrat
zvestujú Boží anjeli.

"Nuž svedčiť choďte v radosti,
zvesť o Vzkriesenom nech len znie!
A ten, čo pre hriech žalostí,
v Ňom nájde večné zmierenie."

V prvý deň po sobote včasráno prišli k hrobu a priniesli voňavé oleje, čo si pripravili. Kameň našli odvalený od hrobu. Keď vošli dnu, telo Pána Ježiša nenašli. Ako nad tým rozpačito uvažovali, zastali pri nich dvaja muži v žiarivom odeve. Ženy sa preľakli a sklonili tváre k zemi. Ale muži im povedali: Prečo hľadáte živého medzi mŕtvymi? Niet ho tu, bol vzkriesený. ...... Tu si spomenuli na jeho slová, vrátili sa od hrobu a všetko porozprávali Jedenástim a všetkým ostatným. (Lukáš 24,1-9)

 

Veľkonočné sviatky plné radosti z Pánovho vzkriesenia
Vám praje

Daniela Horínková


 
 

Voľby 2018Vytlačiť
 

Výzva k voľbám ECAV na Slovenku  - Eva Bachletová vysvetluje


 
 

Regionálna ekumenická konferencia vo Svätom Jure. V dňoch 26.05.2016 - 29.05.2016 Vytlačiť
 

Pozývame Vás na  Regionálnu ekumenickú konferenciu vo Svätom Jure.

Organizátorkami sú: Komisia žien Ekumenickej rady cirkví SR, Ekumenické fórum kresťanských žien Európy v SR a ČR, Spoločenstvo evanjelických žien a Evanjelická bohoslovecká fakulta.

stredisko agapé svätý jur

Téma konferencie znie:

Cirkev je Telo Kristovo.

Miesto konania konferencie: Agapé, Svätý Jur

Termín :                                 26.05.2016 - 29.05.2016

Program :

26. máj 2016  štvrtok

Príchody

19:00 – večera

20:00 – privítanie, modlitby – SR / Eva Guldanová

 

27. máj 2016  piatok

08:00 – raňajky

08:45 – ranná pobožnosť / Anna Adamovičová

09:00 – výlet: Modra, Pezinok

12:00 – obed / 13:30 – registrácia

14:00 – predstavenie sa, predstavenie programu

14:30 – 1. blok – Diagnóza chorôb Tela cirkvi (prednáška + diskusia) / D. Horínková

15:45 – prestávka

16:00 – 2. blok – Cnostné vodcovstvo / Miroslava Duranková

17:15 – konfesijné skupinky – rozhovory o Cirkvi a cirkvách                       

18:00 – večera

19:00 – Cirkev z pohľadu rôznych vierovyznaní – správy zo skupiniek           

20:30 – večerná pobožnosť Nemecko

 

28. máj 2016  sobota

08:00 – raňajky

08:45 – ranná pobožnosť – Česká republika

09:00 – 3. blok – Ekumenický dokument – Cirkev: na ceste k spoločnej vízii

            (prednáška + diskusia) / William Henn

10:30 – prestávka

11:00 – 4. blok – Psychoterapeutický pohľad – Cirkev ako prijímajúce spoločenstvo /

            Zuzana Matzová

12:30 – obed

14:00 – anketa: Čo si myslíte o cirkvi? Váš vzťah k cirkvi?

14:30 – 5. blok – Cirkev ako právny subjekt (prednáška + diskusia) / Ján Juran

16:00 – prestávka

16:30 – 6. blok – Nová evanjelizácia – príťažlivé Telo Cirkvi (prednáška + diskusia) /

M. Koronthályová

18:00 – večera

19:00 – večerná pobožnosť - Maďarsko

19:30 – ochutnávka vín vo Svätom Jure

 

29. máj 2016  nedeľa

8:00 – raňajky

8:45 – vyhodnotenie konferencie

9:30 – Služby Božie v miestnych kostoloch (Ev.a.v., R.kat.)

10:30 – rozlúčka, požehnanie na cestu / Daniela Horínková

11:30 – obed

 

 

Do Svätého Jura sa dostanete osobným vlakom, alebo autobusom z Bratislavy i z Trnavy.

Agapé je na Prostrednej ulici č. 37 - od železničnej stanice i od autobusovej zastávky na Krajinskej ceste smerom nahor po dlhej rovnej, naozaj prostrednej, ulici. V blízkosti vzdelávacieho strediska Agapé, ktoré je v areáli evanjelického kostola, sa nachádza katolícky kostol s kláštorom, morový stĺp a múzeum.  

Božiu ochranu na cestu Vám želá                                                                                                       Daniela Horínková

Mgr. Daniela Horínková : Diagnóza chorôb v cirkvi Diagnóza chorôb cirkvi 2016.pdf Diagnóza chorôb cirkvi 2016.pdf (290.9 kB)

 
 

Stretnutie žien Turčianskeho seniorátu vo Vrútkach - 29.05.2016Vytlačiť
 

Zo stretnutia žien Turčianskeho seniorátu.

Prvú nedeľu po Svätej Trojici 29.mája tohto roka sa v cirkevnom zbore Vrútky  uskutočnilo stretnutie žien Turčianskeho seniorátu. Stretnutie sa začalo popoludní  v domácom chráme Božom službami Božími.
Na úvode privítala všetkých prítomných koordinátorka Spoločenstva evanjelických žien  TUS  Mgr. Lenka Rišiaňová, zborová farárka z Púchova a tiež zborová dozorkyňa Vrútok Ing. Danica Ertlová, ktorá uviedla aj históriu vrútockého evanjelického zboru. Liturgovali Mgr. Zlatica Karásková, zborová farárka zo Slovenského Pravna a domáci zborový farár ThDr.  Marián Krivuš.

Kazateľkou bola sestra farárka Lenka Rišiaňová. Pre základ Slova Božieho si vybrala text zo Žalmu 139  o Božej vševedúcnosti a všadeprítomnosti verš č.5: „ Obkľučuješ ma zôkol – vôkol , svoju dlaň kladieš na mňa“. Na príklade dvoch biblických žien  - Mojžišovej a Ježišovej matky hovorila, aké majú byť dlane žien, aby vytvorili pokojné  zázemie  pre svoje deti, svoju rodinu a to, čo potrebujeme pre súčasný život. Poznamenala, že dôležité je viesť svoje deti a rodiny  aj k duchovnému životu . Dať príklady, kde  máme hľadať istotu, lásku a nádej pre naše spasenie , ale aj ochranu -  keď príde trápenie, choroba a žiaľ. Zdôraznila, že biblický text  nám hovorí, že Boh kladie na nás svoju dlaň, to znamená, že je pri nás nablízku v časoch zlých i dobrých. Preto Mu máme dôverovať a prosiť o jeho milosť.

Po kázni vystúpili  deti domáceho cirkevného zboru so svojím programom -  s básničkami a kresťanskými piesňami. 
Súčasťou stretnutia   bola i prezentácia  gobelínu, ktorý vyšívajú sestry TUS, ktorý je už skoro hotový. Účastníčky stretnutia mali možnosť si ho podrobne pozrieť počas prestávky.

Po prestávke  sme si vypočuli veľmi zaujímavú prednášku sestry ThDr. Jany Bosákovej, ktorá je duchovnou správkyňou  Evanjelickej spojenej školy v Martine. Na tému  „Princípy evanjelickej výchovy a vzdelávania“  podrobne rozobrala biblické východiská vzdelávania , reformátorské princípy, evanjelické školstvo na Slovensku od jeho počiatkoch až po súčasnosť. Hovorila aj o tom , čo je poslaním evanjelických škôl v súčasnosti. Podrobne rozobrala a uviedla príklady tipov generácií. Venovala pozornosť  aj otázkam  dnešnej mladej postmodernej generácie, ktoré vyplývajú z  výchovy našich detí a vnúčeniec  v  reálnom živote. Naše deti by sme mali viesť k pravde a láske, ďakovať za milosrdenstvo a prosiť o Božie požehnanie tak ako nás to učí Ježiš Kristus .  

                                                                       Emília Luhová /členka cirkevného zboru Púchov/

 

 

 


 
 

Seminár: Kresťanská sloboda, dôvera a zodpovednosť pre budúcnosťVytlačiť
 

Milé sestry skrze vieru v Krista.

Srdečne Vás pozývam na seminár Spoločenstva evanjelických žien na Slovensku k téme:

Kresťanská sloboda, dôvera a zodpovednosť pre budúcnosť

 

Seminár sa koná  v termíne  7.- 8. október 2016

v zborovom dome Elpis v Liptovskom Trnovci.

(Liptovský Trnovec 142, 031 01; Tel. 044/5598316)

pozvánka

 

Seniorálne koordinátorky prosím, aby ste pozvánku posunuli priamo aj sestrám do cirkevných zborov a rovnako aj do rúk sestier farárok a bratov farárov. Prihláška je na stiahnutie tu, alebo pod textom.

Ubytovanie a strava sú v réžii SEŽ. Milodary sú vítané J.

Prihlásiť sa môžete do 10. septembra 2016 na adrese:

Eva Oslíková, Štúrova 1, 900 01 Modra

E: eva.oslikova@gmail.com M:903 536 418

 

Tešíme sa na spoločenstvo s Vami

So srdečným pozdravom    Eva Oslíková

 

PROGRAM:

Piatok  7. október 2016

 

13:00 – 14:00  Začiatok programu, uvedenie do tém seminára Predstavenie sa a zoznámenie sa (Eva Oslíková)

                        14:00 – 14:45  Reformačné výzvy pre život v 21. storočí

                        Katarina Valčova

15:00 – 16:00  Kresťanská viera a zodpovednosť za spoločnosť

             Emília Mihočová a Jana Sládeková

                        16:10 – 16:30  diskusia v malých skupinách k predneseným tézam

 17:00 – 18:00 Starostlivosť o blížneho v súčasnej politicko-ekonomickej situácii

             Ivan Sokola a Zuzana Germanová

                        18:10 – 18:30  diskusia k predneseným tézam

                        18:30               večera

                        19:30               večerné zamyslenie (Eva Oslíková)

                        20:00               večerný program – info o projektoch SEŽ a iné...

                       

Sobota 8. október 2016

                        8:00                 raňajky

                        8:30                 biblické nasmerovanie do dňa  (Erika Sokolová)

9:00 – 10:00    Kresťanská sloboda v cirkvi a mimo cirkvi v kontexte 500. výročia reformácie

            Michaela Kušnieriková a Eva Guldánová

                        10:30 – 11:30  workshop:

(vedenie skupiniek:

Daniela Horínková, Erika Sokolová,

 Michaela Kušnieriková, Eva Guldánová)

Čo pre mňa znamená sloboda a zodpovednosť v zmysle reformačného odkazu (práca v menších skupinkách)

                       11:30 – 12:00  prezentácia výsledkov spoločného uvažovania

                       12:30               záverečné požehnanie na cestu (Daniela Horínková)

                       13:00               obed

Prednášateľky a prednášatelia:

Mgr. Zuzana Germanová / starostka Richvald

Mgr. Eva Guldánová, ThM. / doktorandka EBF UK Bratislava; prezidentka  Ekumenického fóra kresťanských žien Európy

Mgr. Michaela Kušnieriková / Th.D., Inštitút ekumenických štúdií  ETF Univerzita Karlova Praha

Mgr. Emília Mihočová / šéfredaktorka Evanjelický východ

Mgr. Ivan Sokola / doktorand na Katedre Sociálnej práce, PF UK Bratislava

Mgr.  Jana Sládeková / učiteľka (rodičovská dovolenka), Evanjelická spojená škola, Liptovský Mikuláš

Mgr. Katarína Valčová, PhD./ prodekanka pre rozvoj a akreditáciu,

Poverená prodekanka pre vzdelávanie, Katedra náboženských štúdií, Žilinská Univerzita Žilina

Témy programu sú zadané, pri prednášateľoch si vyhradzujem možnosť zmeny.


 
 

Veľkonočný pozdravVytlačiť
 

 

zlatý dážď

 

„V ten istý prvý deň po sobote, keď už bola tma a dvere, kde boli učenící, boli zatvorené zo strachu pred Židmi, prišiel Ježiš a postaviac sa do prostriedku, riekol im: Pokoj vám! Ako to povedal ukázal im ruky aj bok a zaradovali sa učeníci, keď videli Pána.“

Ján 20, 19-20

 

 

 

 

 

Rozhovor                                          

Človek:

Ach, ten zhon, napätia, stres!

Či už niet pokoja dnes?

Vzkriesený Pán:

            Ale áno, pokoj mám.

            Do srdca dám ti ho sám.

Strach a hrôza, hnev a žiaľ

dolieha k nám odvšadiaľ.

            Neboj sa, veď som s tebou!

            Ja som tvojou nádejou.

 

Samá lož, pretvárka, tieň!

Komu dôverovať smiem?

            Neboj sa, len ver! Tak ver mi!

            Som ti cestou, k spáse dvermi. 

Môj dar viery, radosti            

            ruší smútok, starosti.                          

Kto si, že mi dávaš dary?                     

Keď svet chorý je a starý?

            Od stvorenia milujem ťa.        

            Ja som Láska, milé dieťa.                   

Liekom života  je – láska.                    

Ním nás Božia ruka láska.      

 

Veľkonočné sviatky plné radosti a pokoja ako dar od vzkrieseného Pána

Vám zo srdca želá                                                                 Daniela Horínková


 
 

125379

24.6.2018
ÚvodÚvodná stránka