Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Archívne

Oznamy

Pozvánka na 11. valné zhromaždenie Spoločenstva evanjelických žienVytlačiť
 

pozvánka na valné zhromaždenie v Kremnici

 

Pozvánka na Valné zhromaždenie Plagát 11.VZ SEŽ.JPG Plagát 11.VZ SEŽ.JPG (2 MB)
Orientačná mapa Kremnice s vyznačenými významnými bodmi pre účastníkov stretnutia Kremnica.JPG Kremnica.JPG (222.1 kB)

 
 

Pozvánka na vernisáž výstavy CITHARA SANCTORUMVytlačiť
 

cithara sanctorum


 
 

Výročné stretnutie rozšíreného výboru SEŽVytlačiť
 

24.-25.2.2017 – Agapé, Prostredná 37, 900 21 Svätý Jur

Program

Piatok 24.2.2017

13:00  - Obed / prezentácia

14:00  - Úvodná pobožnosť: Daniela Horínková

14:15  - Zápisnica zo zasadnutia 2016

Voľba zapisovateľky; overovateliek:

14:45 - Správa predsedníčky SEŽ za rok 2016 + finančná správa 2016 + rozpočet 2017

15:30 - Prestávka, občerstvenie

16:00 - Správy zo seniorátov

18:00 - Večera

19:00 – Správy zo seniorátov

20:00 -  Ľudmila Činčurová – www.sezs.sk

20:30 - Večerná pobožnosť:

Diskusia

 

Sobota 25.2.2017

08:00  - Raňajky

09:00  - Ranná pobožnosť:

09:15  - Správy zo seniorátov, diskusia

10:00 - Správa z Celopoľského stretnutia ev. žien vo Varšave

10:15 - Prestávka

10:30 - Projekty k 500.výročiu Reformácie:

Reformácia a ženy: Konferencia Dôvera v budúcnosť v slobode a zodpovednosti – Viedeň

                          Seminár Dôvera v budúcnosť v slobode a zodpovednosti – Liptovský Trnovec

Marta Činovská - Reformácia po praslici - Album významných evanjelických žien 16.-18. storočia

Gobelín - Vyšívaná história evanjelickej cirkvi na Slovensku

Emília Fojtíková – záverečné práce na projekte

Jana Kepplová - Stretnutia Oslobodení Božou milosťou v seniorátoch              

Záverečné stretnutie vyšívačiek VI – vyhodnotenie projektu

Miesto: Liptovský Trnovec? Termín: september/november 2017 ?

 

11:30 - Ostatné plány SEŽ na rok 2017:     

Ekumenická regionálna konferencia – máj 2017 - Praha

Celopoľské stretnutie luteránskych žien – Varšava - september 2017

 

12:30 - Voľné návrhy, uznesenia

12:45 - Záverečná pobožnosť - požehnanie na cestu:

13:00 - Obed, rozlúčka

.....................................................................................................................................

Milé sestry! Do Svätého Jura sa dostanete: Z Bratislavy alebo Trnavy osobným vlakom alebo autobusom. Zo železničnej stanice i od autobusovej zastávky Sv. Jur Krajinská treba ísť Prostrednou ulicou smerom hore ku kopcom, až na námestie, kde je morový stĺp, kláštor a vzdelávacie stredisko Agapé, ktoré je v areáli Ev. kostola a fary.

Nezabudnite si priniesť Evanjelický spevník! Na stretnutie s Vami sa teší a Božiu ochranu na cestu

Vám želá                                                                     Daniela Horínková

Správa, ktorá bola prerokovaná na zasadnutí výboru SEŽ 2017 Správa SEŽ 2016 pre Výbor SEŽ 2017.pdf Správa SEŽ 2016 pre Výbor SEŽ 2017.pdf (174.2 kB)

 
 

Výstava v PúchoveVytlačiť
 


 
 

Pozvánka na záverečné stretnutie vyšívačiekVytlačiť
 

Seniorálnym koordinátorkám práce žien a vyšívačkám v cirkevných zboroch ECAV

 

Milé sestry vo viere!

Srdečne Vás pozývame na

posledné stretnutie vyšívačiek projektu
Vyšívaná história Evanjelickej cirkvi na Slovensku (Gobelín
).

Stretnutie začneme vo vzdelávacom stredisku Agapé vo Svätom Jure v piatok 8.12.2017 od 15:00. V piatok večer a v sobotu doobeda plánujeme prednášky o ženách Reformácie a poobede návštevu Vianočných trhov v Bratislave, kde sa individuálne navečeriame. V nedeľu doobeda sa vo Sv. Jure zúčastníme Služieb Božích a stretnutie skončíme v nedeľu večer 10.12.2017 návštevou divadelného predstavenia opery Johanna Straussa Netopier, ktoré bude v novej budove Slovenského národného divadla od 17. asi do  20. hodiny.  Tam budeme mať možnosť pozrieť si aj výstavu Vyšívanej histórie... Nedeľná večera bude pravdepodobne suchá. Ak budete chcieť odcestovať v pondelok ráno, môžete ešte raz prenocovať v Agapé.

Prihlásiť sa môžete na hore uvedenej adrese poštou, e-mailom i telefonicky – do 15.11.2017. Prosím, nenechávajte si prihlásenie na poslednú chvíľu a považujte svoju účasť potom už za záväznú. Prihlásené sestry dostanú podrobný program, ktorý sa ešte môže trochu zmeniť. Prosme o požehnanie oboch projektov SEŽ , aby slúžili k oslave Božieho mena, na prebudenie našej cirkvi a prehĺbenie našej viery. Teším sa na stretnutie s Vami.

So sesterským pozdravom Vaša                                            Daniela Horínková

Prihláška je v prílohe : 


 
 

Vianoce 2017Vytlačiť
 

Izaiáš 9, 1-2a.5: “Ľud, čo kráča v tmách, uvidí veľké svetlo, nad tými, čo bývajú v krajine temnoty, zažiari svetlo. Rozmnožil si ich jasot, zväčšil si ich radosť,... Lebo chlapček sa nám narodil, daný je nám Syn, na Jeho pleciach bude spočívať vláda a Jeho meno bude Obdivuhodný radca, Mocný Boh, Večný Otec, Knieža pokoja.“

Vianočné želanie

Nech žiari Svetlo Prvých Vianoc!
Zapáliť duše Ono má moc,
rozžiariť oči, zjasniť tváre,
nádejou zahnať chmáry staré.

Kiež svieti tam, kde bieda vládne,
zohreje láskou srdcia chladné,
povzbudí ruky ku pomoci,
premôže zlobu, temno noci.                         

Kiež sily vzpruží, zmierni bôle,
na cestu podľa Božej vôle
privedie húfy stratených
a zažne svetlo viery v nich.

Zaskvej sa, Pane, v novom roku,
istoty dodaj nášmu kroku,
sám daruj pokoj, novú radosť,
veď spáse učinil si zadosť.

Ó, svieť nám stále, Svetlo sveta,
nech Zornička nám vyjde svätá,
prebudí zo sna túžby čisté
po večnom žití v Tebe, Kriste.

Množstvo svetelného smogu na našej Zemi i vo vesmíre pribúda a predsa ľudstvo kráča, blúdi v tmách.

Kiež nám vo vianočných svetielkach zažiari jasné svetlo Božej vôle a Knieža pokoja nás uvedie na pravú cestu do kráľovstva Jeho lásky.

Požehnané sviatky Vám zo srdca praje Daniela Horínková, predsedníčka SEŽ.

vysívaný golebín na motívy básne Milana Rúfusa Viem jedno hniezdovysívaný golebín na motívy básne Milana Rúfusa Viem jedno hniezdo


 
 

Aktuality

Veľkonočné ránoVytlačiť
 

Po sobote na svitaní
bledé ženy v chladnej rose,
na tvárach žiaľ, smútok samý.
ku hrobu sa náhlia bosé.

K mŕtvemu telu svojho Pána
priniesli masti voňavé,
poslednú poctu vzdať Mu zrána
blížia sa placho po tráve.

Kto otvorí im hrob ten drahý,
ťažký balvan kto odvalí?
Veď prvý lúč len zláti svahy,
dotýka sa bielej skaly.

Stalo sa niečo? Zem sa trasie,
stráže od strachu padajú.
Kameň je preč a v divnej kráse
jas plní hrob až k okraju.

Ježiša niet! No kde Ho hľadať?
Kto rany v srdci zacelí?
"Žije. Vstal z mŕtvych." Jeho návrat
zvestujú Boží anjeli.

"Nuž svedčiť choďte v radosti,
zvesť o Vzkriesenom nech len znie!
A ten, čo pre hriech žalostí,
v Ňom nájde večné zmierenie."

V prvý deň po sobote včasráno prišli k hrobu a priniesli voňavé oleje, čo si pripravili. Kameň našli odvalený od hrobu. Keď vošli dnu, telo Pána Ježiša nenašli. Ako nad tým rozpačito uvažovali, zastali pri nich dvaja muži v žiarivom odeve. Ženy sa preľakli a sklonili tváre k zemi. Ale muži im povedali: Prečo hľadáte živého medzi mŕtvymi? Niet ho tu, bol vzkriesený. ...... Tu si spomenuli na jeho slová, vrátili sa od hrobu a všetko porozprávali Jedenástim a všetkým ostatným. (Lukáš 24,1-9)

 

Veľkonočné sviatky plné radosti z Pánovho vzkriesenia
Vám praje

Daniela Horínková


 
 

opera HRAD PREPEVNÝVytlačiť
 

Opera Hrad prepevný odznie už 25. augusta v Modre

opera hrad prepevnyVíťazoslav Kubička, slovenský hudobný skladateľ skomponoval k 500. výročiu reformácie novú duchovnú operu s názvom Hrad prepevný, venovanú osobnosti Martina Luthera. Prostredníctvom postavy Starého kňaza v podaní Petra Šuberta sa pred divákmi odvíja životný príbeh Lutherovho života. Roman Krško ako predstaviteľ hlavnej úlohy Martina Luthera interpretuje Lutherov zápas s vtedajšou cirkevnou mocou, chápaním Boha a viery. Katarína von Bora, ktorú stvárňuje Marianna Gelenekyová približuje rodinný život Luthera, ich manželskú lásku. Andrea Hulecová ako Diabol/Výčitka vstupuje do deja ako výraz odporu cirkevnej vrchnosti voči Lutherovi a zároveň ako pochybnosť o jeho správnom konaní. V závere je táto postava premenená v človeka, ktorý prijal Krista.

Operné dielo svetového formátu bolo s veľkým úspechom prvý krát uviedené v kežmarskom artikulárnom chráme 7. júla. Operu, ktorú v Kežmarku videlo asi 600 divákov, budú môcť vidieť aj iní na obrazovke RTVS, a to 31. októbra, keďže práve z Kežmarku sa uskutočnil záznam opery.  Následne bola opera uvedená 9. júla v Prešove v rámci  20. Dištriktálneho dňa Východného dištriktu ECAV na Slovensku, kde ju videlo cca 2000 divákov.

Najbližšie predstavenie opery Hrad prepevný sa uskutoční v nemeckom evanjelickom kostole v Modre 25. augusta o 18. 00 hod. Lístky na predstavenie je možné si zakúpiť alebo objednať priamo na evanjelickom  farskom úrade. Srdečne na operu pozývame!

Tešíme sa, že opera Hrad prepevný odznie práve v Modre, kde pred dvanástimi rokmi hudobný skladateteľ Víťazoslav Kubička uviedol v predpremiére operu Martin Luther.  Okrem hlavných sólistov Romana Kršku,  Marianny Gelenekyovej, Andrey Hulecovej, Petra Šuberta, účinkovať bude Dievčenský spevácky zbor Rozhlasu a televízie Slovenska, miešaný spevácky zbor ANIMA CANTANDA,  hudobníci: Gregor Regeš – violončelo, Denisa Stašková – klavír. Hudobného naštudovania opery sa ujal dirigent Adrián Kokoš. Na príprave celého hudobného projetku sa intenzívne podieľal aj evanjelický farár Roman Porubän z Kežmarku. Plánované  sú aj ďalšie predstavenia, a to  v evanjelickom kostole v Necpaloch 10. septembra,  Partizánskej Ľupči 26. novembra. 

Slávnostná premiéra opery Hrad prepevný sa bude konať v historickej budove Slovenského národného divadla v Bratislave v deň výročia Pamiatky reformácie 31. októbra 2017 v sprievode Symfonického orchestra RTVS pod taktovkou dirigenta Adriána Kokoša.

Eva Bachletová, 0905 813 782

Bližšie informácie na facebookovej stránke Opery Hrad prepevný .


 
 

Pri prameni - konferencia pre ženyVytlačiť
 

žena podla Bozieho srdca - obrázokObčianske združenie ABIGAIL pozýva na konferenciu pre ženy pod názvom 

PRI PRAMENI

v Tvojej prítomnosti mi dávaš poznať plnosť radosti. Žalm 16:11

06. 10. - 08. 10. 2017 , Liptovský Mikuláš

Súbor na stiahnutie pozvanka.pdf pozvanka.pdf (3 MB)

 
 

500 -té VÝROČIE REFORMÁCIE v archívnych dokumentoch Štátneho archívu v Žiline so sídlom v Bytči.Vytlačiť
 


 
 

 Seminár SEŽ - Ženy v dejinách ECAVVytlačiť
 

Milé sestry vo viere,

Jubilejný reformačný rok sa skončil a my si môžeme znovu dovoliť zaplánovať zaujímavý seminár, ku ktorému nás práve minulý rok inšpiroval.

            S láskou Vás teda pozývam na seminár SEŽ, ktorý plánujeme na 25.-26.5.2018

v zborovom dome Elpis v Liptovskom Trnovci – na tému Ženy v dejinách ECAV.

Ako obvykle, začneme i skončíme obedom. Z každého seniorátu pozývam po dve sestry. Prosím o zaslanie prihlášky na hore uvedenú adresu do 11.5.2018. V prípade, že nie každý seniorát využije dve miesta, môžu sa z iných seniorátov  prihlásiť viaceré záujemkyne. Preto neotáľajte s odoslaním prihlášok, prosím, a považujte ich potom už za záväzné.

            Na programe budú prednášky pripravené autorkami knihy Reformácia po praslici a možno i ďalšími pozvanými prednášateľmi. Obraz významných ev. žien zo série Vyšívanej histórie Evanjelickej cirkvi na Slovensku bude podkladom k sérii 5-minútových životopisov, ktoré si môže pripraviť každá záujemkyňa, ktorá sa prihlási o tento bod programu.

            Na sesterské spoločenstvo s Vami sa teší a srdečne Vás pozdravuje

Vaša                                                  

Daniela Horínková

.......................................................................................................................................................

 

    Seminár SEŽ: Ženy v dejinách ECAV – 25.-26.5.2018  

                                         Elpis, Liptovský Trnovec

 

 

Meno:............................................................................................................................................

 

Adresa /aj PSČ/:..........................................................................................................................

 

Telefón:...............................................................e-mail...............................................................

 

Seniorát:..............................................................Zbor:...............................................................

 

Počet nocí:.....................raňajok........................obedov.......................večerí...........................

 

Príchod: čas/piatok/sobota.........................................................................................................

 

                                                           Podpis:..............................................................................   

 

************************************************************************************************************

Spoločenstvo evanjelických žien – Bystrická 18, 902 01 Pezinok

                   Mgr. Daniela Horínková, predsedníčka - M: 0903-718 982

   E: dhorinkova@gmail.com


 
 

Voľby 2018Vytlačiť
 

Výzva k voľbám ECAV na Slovenku  - Eva Bachletová vysvetluje


 
 

Regionálna ekumenická konferencia vo Svätom Jure. V dňoch 26.05.2016 - 29.05.2016 Vytlačiť
 

Pozývame Vás na  Regionálnu ekumenickú konferenciu vo Svätom Jure.

Organizátorkami sú: Komisia žien Ekumenickej rady cirkví SR, Ekumenické fórum kresťanských žien Európy v SR a ČR, Spoločenstvo evanjelických žien a Evanjelická bohoslovecká fakulta.

stredisko agapé svätý jur

Téma konferencie znie:

Cirkev je Telo Kristovo.

Miesto konania konferencie: Agapé, Svätý Jur

Termín :                                 26.05.2016 - 29.05.2016

Program :

26. máj 2016  štvrtok

Príchody

19:00 – večera

20:00 – privítanie, modlitby – SR / Eva Guldanová

 

27. máj 2016  piatok

08:00 – raňajky

08:45 – ranná pobožnosť / Anna Adamovičová

09:00 – výlet: Modra, Pezinok

12:00 – obed / 13:30 – registrácia

14:00 – predstavenie sa, predstavenie programu

14:30 – 1. blok – Diagnóza chorôb Tela cirkvi (prednáška + diskusia) / D. Horínková

15:45 – prestávka

16:00 – 2. blok – Cnostné vodcovstvo / Miroslava Duranková

17:15 – konfesijné skupinky – rozhovory o Cirkvi a cirkvách                       

18:00 – večera

19:00 – Cirkev z pohľadu rôznych vierovyznaní – správy zo skupiniek           

20:30 – večerná pobožnosť Nemecko

 

28. máj 2016  sobota

08:00 – raňajky

08:45 – ranná pobožnosť – Česká republika

09:00 – 3. blok – Ekumenický dokument – Cirkev: na ceste k spoločnej vízii

            (prednáška + diskusia) / William Henn

10:30 – prestávka

11:00 – 4. blok – Psychoterapeutický pohľad – Cirkev ako prijímajúce spoločenstvo /

            Zuzana Matzová

12:30 – obed

14:00 – anketa: Čo si myslíte o cirkvi? Váš vzťah k cirkvi?

14:30 – 5. blok – Cirkev ako právny subjekt (prednáška + diskusia) / Ján Juran

16:00 – prestávka

16:30 – 6. blok – Nová evanjelizácia – príťažlivé Telo Cirkvi (prednáška + diskusia) /

M. Koronthályová

18:00 – večera

19:00 – večerná pobožnosť - Maďarsko

19:30 – ochutnávka vín vo Svätom Jure

 

29. máj 2016  nedeľa

8:00 – raňajky

8:45 – vyhodnotenie konferencie

9:30 – Služby Božie v miestnych kostoloch (Ev.a.v., R.kat.)

10:30 – rozlúčka, požehnanie na cestu / Daniela Horínková

11:30 – obed

 

 

Do Svätého Jura sa dostanete osobným vlakom, alebo autobusom z Bratislavy i z Trnavy.

Agapé je na Prostrednej ulici č. 37 - od železničnej stanice i od autobusovej zastávky na Krajinskej ceste smerom nahor po dlhej rovnej, naozaj prostrednej, ulici. V blízkosti vzdelávacieho strediska Agapé, ktoré je v areáli evanjelického kostola, sa nachádza katolícky kostol s kláštorom, morový stĺp a múzeum.  

Božiu ochranu na cestu Vám želá                                                                                                       Daniela Horínková

Mgr. Daniela Horínková : Diagnóza chorôb v cirkvi Diagnóza chorôb cirkvi 2016.pdf Diagnóza chorôb cirkvi 2016.pdf (290.9 kB)

 
 

Stretnutie žien Turčianskeho seniorátu vo Vrútkach - 29.05.2016Vytlačiť
 

Zo stretnutia žien Turčianskeho seniorátu.

Prvú nedeľu po Svätej Trojici 29.mája tohto roka sa v cirkevnom zbore Vrútky  uskutočnilo stretnutie žien Turčianskeho seniorátu. Stretnutie sa začalo popoludní  v domácom chráme Božom službami Božími.
Na úvode privítala všetkých prítomných koordinátorka Spoločenstva evanjelických žien  TUS  Mgr. Lenka Rišiaňová, zborová farárka z Púchova a tiež zborová dozorkyňa Vrútok Ing. Danica Ertlová, ktorá uviedla aj históriu vrútockého evanjelického zboru. Liturgovali Mgr. Zlatica Karásková, zborová farárka zo Slovenského Pravna a domáci zborový farár ThDr.  Marián Krivuš.

Kazateľkou bola sestra farárka Lenka Rišiaňová. Pre základ Slova Božieho si vybrala text zo Žalmu 139  o Božej vševedúcnosti a všadeprítomnosti verš č.5: „ Obkľučuješ ma zôkol – vôkol , svoju dlaň kladieš na mňa“. Na príklade dvoch biblických žien  - Mojžišovej a Ježišovej matky hovorila, aké majú byť dlane žien, aby vytvorili pokojné  zázemie  pre svoje deti, svoju rodinu a to, čo potrebujeme pre súčasný život. Poznamenala, že dôležité je viesť svoje deti a rodiny  aj k duchovnému životu . Dať príklady, kde  máme hľadať istotu, lásku a nádej pre naše spasenie , ale aj ochranu -  keď príde trápenie, choroba a žiaľ. Zdôraznila, že biblický text  nám hovorí, že Boh kladie na nás svoju dlaň, to znamená, že je pri nás nablízku v časoch zlých i dobrých. Preto Mu máme dôverovať a prosiť o jeho milosť.

Po kázni vystúpili  deti domáceho cirkevného zboru so svojím programom -  s básničkami a kresťanskými piesňami. 
Súčasťou stretnutia   bola i prezentácia  gobelínu, ktorý vyšívajú sestry TUS, ktorý je už skoro hotový. Účastníčky stretnutia mali možnosť si ho podrobne pozrieť počas prestávky.

Po prestávke  sme si vypočuli veľmi zaujímavú prednášku sestry ThDr. Jany Bosákovej, ktorá je duchovnou správkyňou  Evanjelickej spojenej školy v Martine. Na tému  „Princípy evanjelickej výchovy a vzdelávania“  podrobne rozobrala biblické východiská vzdelávania , reformátorské princípy, evanjelické školstvo na Slovensku od jeho počiatkoch až po súčasnosť. Hovorila aj o tom , čo je poslaním evanjelických škôl v súčasnosti. Podrobne rozobrala a uviedla príklady tipov generácií. Venovala pozornosť  aj otázkam  dnešnej mladej postmodernej generácie, ktoré vyplývajú z  výchovy našich detí a vnúčeniec  v  reálnom živote. Naše deti by sme mali viesť k pravde a láske, ďakovať za milosrdenstvo a prosiť o Božie požehnanie tak ako nás to učí Ježiš Kristus .  

                                                                       Emília Luhová /členka cirkevného zboru Púchov/

 

 

 


 
 

Seminár: Kresťanská sloboda, dôvera a zodpovednosť pre budúcnosťVytlačiť
 

Milé sestry skrze vieru v Krista.

Srdečne Vás pozývam na seminár Spoločenstva evanjelických žien na Slovensku k téme:

Kresťanská sloboda, dôvera a zodpovednosť pre budúcnosť

 

Seminár sa koná  v termíne  7.- 8. október 2016

v zborovom dome Elpis v Liptovskom Trnovci.

(Liptovský Trnovec 142, 031 01; Tel. 044/5598316)

pozvánka

 

Seniorálne koordinátorky prosím, aby ste pozvánku posunuli priamo aj sestrám do cirkevných zborov a rovnako aj do rúk sestier farárok a bratov farárov. Prihláška je na stiahnutie tu, alebo pod textom.

Ubytovanie a strava sú v réžii SEŽ. Milodary sú vítané J.

Prihlásiť sa môžete do 10. septembra 2016 na adrese:

Eva Oslíková, Štúrova 1, 900 01 Modra

E: eva.oslikova@gmail.com M:903 536 418

 

Tešíme sa na spoločenstvo s Vami

So srdečným pozdravom    Eva Oslíková

 

PROGRAM:

Piatok  7. október 2016

 

13:00 – 14:00  Začiatok programu, uvedenie do tém seminára Predstavenie sa a zoznámenie sa (Eva Oslíková)

                        14:00 – 14:45  Reformačné výzvy pre život v 21. storočí

                        Katarina Valčova

15:00 – 16:00  Kresťanská viera a zodpovednosť za spoločnosť

             Emília Mihočová a Jana Sládeková

                        16:10 – 16:30  diskusia v malých skupinách k predneseným tézam

 17:00 – 18:00 Starostlivosť o blížneho v súčasnej politicko-ekonomickej situácii

             Ivan Sokola a Zuzana Germanová

                        18:10 – 18:30  diskusia k predneseným tézam

                        18:30               večera

                        19:30               večerné zamyslenie (Eva Oslíková)

                        20:00               večerný program – info o projektoch SEŽ a iné...

                       

Sobota 8. október 2016

                        8:00                 raňajky

                        8:30                 biblické nasmerovanie do dňa  (Erika Sokolová)

9:00 – 10:00    Kresťanská sloboda v cirkvi a mimo cirkvi v kontexte 500. výročia reformácie

            Michaela Kušnieriková a Eva Guldánová

                        10:30 – 11:30  workshop:

(vedenie skupiniek:

Daniela Horínková, Erika Sokolová,

 Michaela Kušnieriková, Eva Guldánová)

Čo pre mňa znamená sloboda a zodpovednosť v zmysle reformačného odkazu (práca v menších skupinkách)

                       11:30 – 12:00  prezentácia výsledkov spoločného uvažovania

                       12:30               záverečné požehnanie na cestu (Daniela Horínková)

                       13:00               obed

Prednášateľky a prednášatelia:

Mgr. Zuzana Germanová / starostka Richvald

Mgr. Eva Guldánová, ThM. / doktorandka EBF UK Bratislava; prezidentka  Ekumenického fóra kresťanských žien Európy

Mgr. Michaela Kušnieriková / Th.D., Inštitút ekumenických štúdií  ETF Univerzita Karlova Praha

Mgr. Emília Mihočová / šéfredaktorka Evanjelický východ

Mgr. Ivan Sokola / doktorand na Katedre Sociálnej práce, PF UK Bratislava

Mgr.  Jana Sládeková / učiteľka (rodičovská dovolenka), Evanjelická spojená škola, Liptovský Mikuláš

Mgr. Katarína Valčová, PhD./ prodekanka pre rozvoj a akreditáciu,

Poverená prodekanka pre vzdelávanie, Katedra náboženských štúdií, Žilinská Univerzita Žilina

Témy programu sú zadané, pri prednášateľoch si vyhradzujem možnosť zmeny.


 
 

Veľkonočný pozdravVytlačiť
 

 

zlatý dážď

 

„V ten istý prvý deň po sobote, keď už bola tma a dvere, kde boli učenící, boli zatvorené zo strachu pred Židmi, prišiel Ježiš a postaviac sa do prostriedku, riekol im: Pokoj vám! Ako to povedal ukázal im ruky aj bok a zaradovali sa učeníci, keď videli Pána.“

Ján 20, 19-20

 

 

 

 

 

Rozhovor                                          

Človek:

Ach, ten zhon, napätia, stres!

Či už niet pokoja dnes?

Vzkriesený Pán:

            Ale áno, pokoj mám.

            Do srdca dám ti ho sám.

Strach a hrôza, hnev a žiaľ

dolieha k nám odvšadiaľ.

            Neboj sa, veď som s tebou!

            Ja som tvojou nádejou.

 

Samá lož, pretvárka, tieň!

Komu dôverovať smiem?

            Neboj sa, len ver! Tak ver mi!

            Som ti cestou, k spáse dvermi. 

Môj dar viery, radosti            

            ruší smútok, starosti.                          

Kto si, že mi dávaš dary?                     

Keď svet chorý je a starý?

            Od stvorenia milujem ťa.        

            Ja som Láska, milé dieťa.                   

Liekom života  je – láska.                    

Ním nás Božia ruka láska.      

 

Veľkonočné sviatky plné radosti a pokoja ako dar od vzkrieseného Pána

Vám zo srdca želá                                                                 Daniela Horínková


 
 

149804

15.12.2018
ÚvodÚvodná stránka