Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Činnosť SEŽ

Činnosť Spoločenstva evanjelických žien smeruje do troch oblastí:

  • do vnútra Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania na Slovensku
    Každoročne sa koná výročné stretnutie rozšíreného výboru SEŽ, to znamená seniorálnych koordinátoriek a ich zástupkýň s predsedníčkou SEŽ. Členky SEŽ majú každý rok príležitosť zúčastniť sa na 1-2 seminároch, ktoré sú zamerané na vzdelávanie vo viere, štúdium Biblie a na špecificky ženské problémy súčasného života. Vo väčšine seniorátov sa raz do roka pripravuje seniorátne stretnutie žien a tiež dištrikty ECAV organizujú stretnutia sestier. V cirkevných zboroch majú krúžky SEŽ rôznorodú náplň práce. Ide o modlitebné a biblické krúžky žien, o službu trpiacim, katechetickú a kultúrnu činnosť. SEŽ spolupracuje aj s inými organizáciami ECAV.
  • SEŽ má bohaté zahraničné styky predovšetkým so sesterskými organizáciami v partnerských evanjelických cirkvách v Európe. Najdôležitejším partnerom je Svetový luteránsky zväz a jeho oddelenie pre prácu žien WICAS /Women in Church and Society/.
  • SEŽ prekračuje hranice luteránskej rodiny v ekumenickej spolupráci so Svetovým dňom modlitieb, Komisiou žien pri Ekumenickej rade cirkví SR, s Ekumenickým fórom kresťanských žien Európy...

 

158677

17.2.2019
ÚvodÚvodná stránka