Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Čo robíme

Činnosť Spoločenstva evanjelických žien smeruje do troch oblastí:

  • do vnútra Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania na Slovensku
    Každoročne sa koná výročné stretnutie rozšíreného výboru SEŽ, to znamená seniorálnych koordinátoriek a ich zástupkýň s predsedníčkou SEŽ. Členky SEŽ majú každý rok príležitosť zúčastniť sa na 1-2 seminároch, ktoré sú zamerané na vzdelávanie vo viere, štúdium Biblie a na špecificky ženské problémy súčasného života. Vo väčšine seniorátov sa raz do roka pripravuje seniorátne stretnutie žien a tiež dištrikty ECAV organizujú stretnutia sestier. V cirkevných zboroch majú krúžky SEŽ rôznorodú náplň práce. Ide o modlitebné a biblické krúžky žien, o službu trpiacim, katechetickú a kultúrnu činnosť. SEŽ spolupracuje aj s inými organizáciami ECAV.
  • SEŽ má bohaté zahraničné styky predovšetkým so sesterskými organizáciami v partnerských evanjelických cirkvách v Európe. Najdôležitejším partnerom je Svetový luteránsky zväz a jeho oddelenie pre prácu žien WICAS /Women in Church and Society/.
  • SEŽ prekračuje hranice luteránskej rodiny v ekumenickej spolupráci so Svetovým dňom modlitieb, Komisiou žien pri Ekumenickej rade cirkví SR, s Ekumenickým fórom kresťanských žien Európy...

 

Bratislavský seniorát

Dunajsko - nitriansky seniorát

Rimavský seniorát

Turčiansky seniorát

Gemerský seniorát

Košický seniorát

Liptovský-Oravský seniorát

Novohradský seniorát

Považský seniorát

Pozývame.png


brana.pnggraham.png


 

Postav sa do trhliny za Slovensko

Boh HĽADÁ ASPOŇ JEDNÉHO ČLOVEKA.

Nečakaj, že to urobí tvoj brat, sestra, kt. sú duchovnejší, ty sa môžeš postaviť do trhliny. Osud tejto krajiny závisí od Božej  milosti, ale tiež aj od každého jedného  z nás, či započujeme Jeho volanie. Boh hľadá ASPOŇ JEDNÉHO MUŽA - JEDNU ŽENU. Ezechiel 22,30


 

Modlitby dnes

Za obsah zodpovedá
webmaster

webygroup

184518

20.9.2019
ÚvodÚvodná stránka