Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Gobelín

Vyšívanie gobelínu v SENICI a SKALICI

SKALICA : sestra V. Šúrková, bratseniorálny  dozorca Ružička, brat farár Švehla 

SENICA - vyšívanie gobelínu - apríl 2014


Nedeľa so ženami - stretnutie v Púchove a v Lazoch pod Makytou

Prvá  nedeľa po Veľkej noci bola v Púchove venovaná prezentácii projektu Spoločenstva evanjelických žien.
Pri príležitosti blížiaceho sa 500. výročia reformácie pripravujú evanjelické ženy v seniorátoch svoje gobelíny. V našom Turčianskom senioráte približuje gobelín tématiku Žilinskej synody.

Na službách Božích sme privítali sestru Emíliu Fojtíkovú, ktorá je členkou projektovej komisie. Uviedla, že cieľom tohto projektu je priblížiť a zachovať veľkú históriu našej cirkvi, posilniť sa vo viere, ale aj spojiť sa pri práci ako spoločenstvo žien a mužov na celom Slovensku. Priblížila nám aj materiálovú a technickú realizáciu projektu.
Súčasťou služieb Božích bolo aj poďakovanie našim sestrám, ktoré sa zúčastňujú školení vyšívačiek. Setra Božena Karasová, sestra Zuzana Šponiarová, sestra Anna Loduhová.

Popoludní sa konalo stretnutie evanjelických žien púchovskej doliny.
Srdečne nás privítali v Dome histórie v cirkevnom zbore v Lazoch pod Makytou. Po úvodných slovách domáceho brata farára Petra Faboka sme spievali piesne zo spevníka, spoločne sa modlili.
Farárka Lenka Rišiaňová nám v biblickom úvode priblížila slová z listu Efezským 4, 4-6:  Jedno je telo a jeden duch, ako ste aj boli povolaní v jednej nádeji svojho povolania.  Jeden Pán, jedna viera, jeden krst;   jeden Boh a Otec všetkých, ktorý je nad všetkými, skrze všetkých a vo všetkých.

Hovorila o tom, aké sú medzi nami mnohé rozdiely. Rozdiely v životnej situácii, povahe, rozdiely v snoch, túžbach. Ale poznali sme, že rozdiely môžu byť aj veľmi užitočné. Zvlášť to vidíme v oblasti darov, ktoré sme dostali od Pána Boha. Práve ich rôznorodosť obohacuje nás a naše spoločenstvá. Viac, ako na rozdiely, chceme sa sústrediť na to, čo nás spája. Spája nás naša viera v trojjediného Pána Boha.

Sestra Fojtíková nám vo  videoprojekcii predstavila jednotlivé gobelíny. Priblížila nám historickú oblasť, ktorú znázorňujú.
Po skončení stretnutia sme strávili spoločný čas pri rozhovoroch, ale aj plánovaní vyšívania nášho gobelínu.

Lenka Rišiaňová
evanjelická farárka v Púchove
koordinátorka SEŽ Turčianskeho seniorátu


 
 • gobelin17-002.JPG

  autor fotografii Karol Žigo

 • gobelin18-003.JPG

  autor fotografii Karol Žigo

 • gobelin19-004.JPG

  autor fotografii Karol Žigo

 • gobelin16-001.JPG

  autor fotografii Karol Žigo

 • 20.JPG

  autor fotografii Karol Žigo

 • 21.JPG

  autor fotografii Karol Žigo

 • 22.JPG

  autor fotografii Karol Žigo

 • 40.JPG

  autor fotografii Karol Žigo


 

Gobelín

Missijné stretnutie SSb Rožnava 18.12.2016. sestra far , Danica Hudecová Vytlačiť
 


 
 

Školenie vyšívačiekVytlačiť
 

Školenie vyšívačiek - projekt Gobelín

14.-15.3.2014 - zborový dom v Párnici

Program:

14.3.2014
13:00 - Obed, prezentácia
14:00 - Úvodná pobožnosť - Daniela Horínková (Apoštolské vierovyznanie I)
14:30 - Aktuálna prezentácia projektu - Jana Kepplová
15:00 - Správy o postupe práce na projekte v seniorátoch
16:00 - História Reformácie na Slovensku v obrazoch
- garantka projektu prof. Ing. Janka Krivošová
18:00 - Večera
19:00 - Plán ďalšieho postupu práce - Emília Fojtíková
20:00 - Večerná pobožnosť - D. Horínková (Apoštolské vierovyznanie II)
20:30 - Voľná diskusia

15.3.2014
08:00 - Raňajky
08:45 - Ranná pobožnosť - Daniela Horínková (Apoštolské vierovyznanie III)
09:00 - Postup práce na projekte - prof. Janka Krivošová
10:00 - Prestávka
10:30 - Prideľovanie 5 ďalších obrazov seniorátom
11:00 - Pokyny, financovanie, zaznamenávanie mien účastníkov vyšívania...
11:45 - Záverečná pobožnosť - Daniela Horínková (Apoštolské vierovyznanie IV)

12:00 - Obed, rozchod

Do Párnice sa dostanete: Vlakom alebo autobusom z Kraľovian.

Nezabudnite si priniesť Evanjelický spevník!
Na stretnutie s Vami sa teší a šťastnú cestu Vám želá


Daniela Horínková


 
 

158709

17.2.2019
ÚvodÚvodná stránka