Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Holubica

Holubica - znak Spoločenstva evanjelických žien

Logo SEZ_RGB.jpg

Spoločenstvo evanjelických žien vzniklo po spoločensko-politickej zmene v roku 1991. Práve v tomto čase Svetová rada cirkví (WCC https://www.oikoumene.org/en) v rámci svojich aktivít vyhlásila Ekumenickú dekádu solidarity cirkví so ženami (1988 - 1998).

Logom tejto dekády bola holubica nesúca v zobáčiku znak ženy a so zemeguľou v strede.

Práve v tomto období sa Spoločenstvo evanjelických žien nanovo konštituovalo,
a ženy v ECAV hľadali nový symbol ktorý by reprezentoval ich presvedčenie a prácu.

Logo Ekumenickej dekády solidarity cirkví so ženami sa im páčilo a preto sa ním inšpirovali. Použitím jeho základných čŕt prejavili zároveň svoju solidaritu s týmto celosvetovým ekumenickým programom.

Grafickú úpravu loga SEŽ vytvoril akademický maliar Tomáš Krčméry. Na odlíšenie od loga Ekumenickej dekády solidarity cirkví so ženami  WCC však ženy navrhli vložiť do svojho loga znaky odkazujúce na Slovensko a na ECAV.

Holubica mala v zobáčiku niesť Lutherovu ružu, avšak Tomáš Krčméry urobil z nej lístok, pretože Lutherova ruža bola príliš zložitá pre miniatúrnu podobu. Loďka na vlnách mora sa stala symbolom cirkvi a znak Slovenska je ukrytý v počte vĺn, ktoré pripomínajú tri vrchy zo slovenského znaku, nad nimi sa týči lodný stožiar v tvare dvojkríža.

Holubica sama je znakom Svätého Ducha (toto slovné spojenie je teologický pojem, ktorým kresťanská teológia označuje tretiu osobu Božej Trojice) a symbolizuje Božiu prítomnosť vo svete.

Sestry v SEŽ si logo veľmi obľúbili a spontánne ho začali používať ako svoj znak. Jeho súčasnú podobu upravil Karol Prudil (https://remini.sk/autori/index).


 

Pozývame.png


brana.pnggraham.png


 

Postav sa do trhliny za Slovensko

Boh HĽADÁ ASPOŇ JEDNÉHO ČLOVEKA.

Nečakaj, že to urobí tvoj brat, sestra, kt. sú duchovnejší, ty sa môžeš postaviť do trhliny. Osud tejto krajiny závisí od Božej  milosti, ale tiež aj od každého jedného  z nás, či započujeme Jeho volanie. Boh hľadá ASPOŇ JEDNÉHO MUŽA - JEDNU ŽENU. Ezechiel 22,30


 

Modlitby dnes

Za obsah zodpovedá
webmaster

webygroup

184539

20.9.2019
ÚvodÚvodná stránka