Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

O nás

Dovoľte, aby sme sa vám predstavili.

Sme ženy,

ktoré našli zdroj pre svoju silu a odvahu ku vzájomnému rešpektu a každodennej láske,

ku nádeji v ťažkých dňoch a ku radosti zo života v Biblii

Našim duchovným domovom je Evanjelická cirkev augsburského vyznania na Slovensku (ECAV na Slovensku). Organizačne sme jej účelovým zariadením.
 

Tvoríme pestrú komunitu žien.

Máme rôzne povolania, vzdelanie, vek, prácu a záujmy

a rôzne sú aj spôsoby a prejavy našej viery.

Spája nás dôvera v Božiu milosť pre každého človeka.

 

Svoj život opierame o vieru v Boha

Vieru v trojjediného Boha považujeme za dôležitú súčasť života.

Dôverujeme oslobodzujúcej moci Evanjelia.

(Evanjelium = dobrá správa o tom, že pýcha a sebectvo nemusia nás, ani náš svet zničiť,

ale môžeme byť zachránené pôsobením Božej Lásky)

 

Túto vieru sa snažíme vnímať, rozvíjať, formovať a rozdávať svojim „ženským“ spôsobom, aby sme vo vzťahu k ľuďom a svetu žili s rešpektom, láskou a zodpovedne.

 

Svoju vieru formujeme rôznym spôsobom - cez osobné štúdium Božieho Slova,

vo vzájomných rozhovoroch a aktivitách

a spoločnou oslavou trojjediného Boha na Službách Božích.

 

Podporujeme sa, vzdelávame a tvoríme

SEŽ vzniklo a pôsobí ako vnútorný priestor v ECAV

pre vzdelávanie, podporu a rozvoj 

praktického, duchovného a osobného života žien.

 

Organizujeme rôzne vzdelávacie, podporné a relaxačné podujatia

a ponúkame priestor na realizáciu žien cez rôzne aktivity.

-        ručné práce rôzneho druhu a rozmerov, vzájomná pomoc a poradenstvo,

vzdelávacie a tvorivé workshopy,

píšeme básne a prózu, vydávame knihy a ponúkame odborné prednášky -

 

Dôležitou aktivitou SEŽ je vzdelávanie a podpora žien,

ktoré sú vo vedúcich pozíciách na rôznych úrovniach v ECAV.

Pracujú ako farárky, dozorkyne, kurátorky, učiteľky náboženstva, vedúce SEŽ spoločenstiev, rodinných spoločenstiev, vedúce spevokolov, dobrovoľníčky pri vedení detských besiedok, detských klubov, dorastu a mládeže alebo aktivít pre rodiny.

 

Chceme a učíme sa vytvárať komunitu, v ktorej sa každá žena (a každý človek)

cíti rešpektovaná a v bezpečí.

 

Sme solidárne s tými, ktorí potrebujú pomoc

Ako naplnenie dejinného odkazu žien evanjelickej cirkvi sa angažujeme

v rôznych pomáhajúcich podujatiach, ktoré sú zamerané na pomoc ľuďom doma aj vo svete. Angažujeme sa v aktivitách, ktoré zmierňujú biedu, bolesť, diskrimináciu, rasovú a inú neznášanlivosť. Podporujeme tých, ktorí sa vzdávajú svojho komfortu  

a nasadzujú svoje životy pri pomoci iným.

 

Tak aj vy, ktorí horlivo túžite po daroch Ducha,

usilujte sa, aby ste mali v hojnosti tie dary,

ktoré slúžia na budovanie spoločenstva cirkvi.

(1.Kor.14,12)


 

Pozývame.png


brana.pnggraham.png


 

Postav sa do trhliny za Slovensko

Boh HĽADÁ ASPOŇ JEDNÉHO ČLOVEKA.

Nečakaj, že to urobí tvoj brat, sestra, kt. sú duchovnejší, ty sa môžeš postaviť do trhliny. Osud tejto krajiny závisí od Božej  milosti, ale tiež aj od každého jedného  z nás, či započujeme Jeho volanie. Boh hľadá ASPOŇ JEDNÉHO MUŽA - JEDNU ŽENU. Ezechiel 22,30


 

Modlitby dnes

Za obsah zodpovedá
webmaster

webygroup

188658

16.10.2019
ÚvodÚvodná stránka