Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

O nás

Spoločenstvo evanjelických žien

Dovoľte, aby sme sa vám predstavili.

Spoločenstvo evanjelických žien (ďalej SEŽ) je súčasťou Evanjelickej cirkvi augsburského vierovyznania na Slovensku. Vyrastá z nej, zúčastňuje sa na jej živote a pracuje pre ňu. Naším cieľom je vytvárať v cirkevných zboroch útulný domov pre veriacich a pripravovať láskyplné prijatie pre všetkých, ktorí potrebujú útočisko v chladnom, na lásku chudobnom svete. Pre sestry, ktoré konajú službu v cirkvi, či už slúžia ako farárky, organistky, učiteľky náboženstva, či záhradníčky, kostolníčky, vedúce detských besiedok alebo hostiteľky pri cirkevných slávnostiach, ale aj pre všetky záujemkyne túžiace po kresťanských hodnotách, SEŽ pripravuje príležitosti na duchovné vzdelávanie, budovanie dobrých medziľudských vzťahov, posilnenie viery, obnovu síl a radosti zo života i z práce. Aby sa cez nás mohla prelievať do sveta Božia láska, ktorá učí hľadajúcich hľadať a nachádzať Božiu tvár. Zmysel činnosti Spoločenstva veľmi dobre vyjadruje citát z Písma: "Tak aj vy, keďže horlíte za duchovné dary, hľaďte, aby ste sa rozhojňovali v nich na budovanie cirkvi." /1.Kor.14,12/


 

158682

17.2.2019
ÚvodÚvodná stránka