Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Organizačná štruktúra

Spoločenstvo evanjelických žien

Členkou SEŽ sa môže stať každá evanjelička, ktorá súhlasí s činnosťou Spoločenstva a so zápisom do zoznamu členiek.

Základnou jednotkou je zborový krúžok SEŽ, ktorý si so súhlasom zborového presbyterstva volí svoju vedúcu. Vedúce zborových krúžkov sú v kontakte so seniorálnou koordinátorkou, ktorú volí Valné zhromaždenie SEŽ na návrh zborových krúžkov alebo seniorátneho zhromaždenia žien a po schválení kandidátky seniorálnym presbyterstvom. Seniorálne koordinátorky spolu s celo-cirkevnou predsedníčkou tvoria výbor SEŽ. Kandidátku na predsedníčku navrhuje výbor, volí ju Valné zhromaždenie SEŽ. Podmienkou pre jej zvolenie je členstvo v ECAV, teologické vzdelanie, aktívna znalosť aspoň jedného svetového jazyka a súhlas Generálneho presbyterstva ECAV. Volebné obdobie všetkých vedúcich sestier trvá šesť rokov, počet volebných období nie je obmedzený.


 

149773

15.12.2018
ÚvodÚvodná stránka