Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Veľkonočný pozdrav. Vytlačiť
 

Milé sestry,
zo srdca Vám prajem prežitie skutočnej radosti zo vzkrieseného Pána Ježiša Krista.

Matúš 28,1-8:

„Po sobote, keď sa brieždilo na prvý deň týždňa, prišla Mária Magdaléna a iná Mária pozrieť hrob. A hľa, nastalo veľké zemetrasenie, lebo Pánov anjel zostúpil z neba. Prišiel, odvalil kameň a posadil sa naň. Jeho vzhľad bol ako blesk a jeho rúcho biele ako sneh. Strážcovia sa pred ním triasli od strachu. Ostali ako mŕtvi. Ale anjel sa prihovoril ženám: Vy sa nebojte! Viem totiž, že hľadáte Ježiša, ktorý bol ukrižovaný. Niet Ho tu, lebo bol vzkriesený, ako povedal. Poďte, pozrite si miesto, kde ležal. A rýchlo choďte povedať Jeho učeníkom, že bol vzkriesený z mŕtvych a predchádza vás do Galiley. Tam Ho uvidíte. Hľa, povedal som vám! Rýchlo odišli od hrobu a so strachom i veľkou radosťou to bežali oznámiť Jeho učeníkom.“

Kiež je Kristov kríž pre Vás bezpečným mostom ponad priepasti nepokojov v tomto časnom svete a kľúčom k životu vo večnosti!

Kiež je veľkonočné ráno novým počiatkom životnej energie, radosti a pokoja v blízkosti vzkrieseného Božieho Syna!

Zo srdca Vám želá Vaša                      Daniela Horínková


 
 

149818

15.12.2018
ÚvodÚvodná stránka