Prechod na navigáciu Hlavné menu

Spoločenstvo evanjelických žien

VITAJTE na stránke SEŽ- Spoločenstvo evanjelických žien!

Milé sestry, milí návštevníci! Vítame vás na stránke Spoločenstva evanjelických žien, ktorá vám poskytne informácie a zaujímavosti z oblasti práce evanjelických sestier, ktoré vykonávajú službu v Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania. Zároveň je našim zámerom spojiť sestry z celého Slovenska a vytvoriť takto aktívnu komunikačnú platformu. A nielen to! Táto stránka má slúžiť vám všetkým! Má vám poskytnúť novú možnosť vnikať do sveta viery a aktívne sa na ňom podieľať; dozvedieť sa užitočné informácie, prečítať sa úvahy, meditácie a výklady Písma svätého. Nájdete tu svedectvá žien a prednášky nielen na Biblické témy.
Ponúkame vám dobré rady z domácností našich sestier a najmä možnosť aktívne prispievať na fórum, čím sa vám chceme čo najviac priblížiť! V budúcnosti pre vás pripravujeme aj poradenstvo odborníkov.
Prajeme vám príjemné spoznávanie našej stránky! Spoločenstvo evanjelických žien.


 

Výročné stretnutie rozšíreného výboru SEŽVytlačiť
 

24.-25.2.2017 – Agapé, Prostredná 37, 900 21 Svätý Jur

Program

Piatok 24.2.2017

13:00  - Obed / prezentácia

14:00  - Úvodná pobožnosť: Daniela Horínková

14:15  - Zápisnica zo zasadnutia 2016

Voľba zapisovateľky; overovateliek:

14:45 - Správa predsedníčky SEŽ za rok 2016 + finančná správa 2016 + rozpočet 2017

15:30 - Prestávka, občerstvenie

16:00 - Správy zo seniorátov

18:00 - Večera

19:00 – Správy zo seniorátov

20:00 -  Ľudmila Činčurová – www.sezs.sk

20:30 - Večerná pobožnosť:

Diskusia

 

Sobota 25.2.2017

08:00  - Raňajky

09:00  - Ranná pobožnosť:

09:15  - Správy zo seniorátov, diskusia

10:00 - Správa z Celopoľského stretnutia ev. žien vo Varšave

10:15 - Prestávka

10:30 - Projekty k 500.výročiu Reformácie:

Reformácia a ženy: Konferencia Dôvera v budúcnosť v slobode a zodpovednosti – Viedeň

                          Seminár Dôvera v budúcnosť v slobode a zodpovednosti – Liptovský Trnovec

Marta Činovská - Reformácia po praslici - Album významných evanjelických žien 16.-18. storočia

Gobelín - Vyšívaná história evanjelickej cirkvi na Slovensku

Emília Fojtíková – záverečné práce na projekte

Jana Kepplová - Stretnutia Oslobodení Božou milosťou v seniorátoch              

Záverečné stretnutie vyšívačiek VI – vyhodnotenie projektu

Miesto: Liptovský Trnovec? Termín: september/november 2017 ?

 

11:30 - Ostatné plány SEŽ na rok 2017:     

Ekumenická regionálna konferencia – máj 2017 - Praha

Celopoľské stretnutie luteránskych žien – Varšava - september 2017

 

12:30 - Voľné návrhy, uznesenia

12:45 - Záverečná pobožnosť - požehnanie na cestu:

13:00 - Obed, rozlúčka

.....................................................................................................................................

Milé sestry! Do Svätého Jura sa dostanete: Z Bratislavy alebo Trnavy osobným vlakom alebo autobusom. Zo železničnej stanice i od autobusovej zastávky Sv. Jur Krajinská treba ísť Prostrednou ulicou smerom hore ku kopcom, až na námestie, kde je morový stĺp, kláštor a vzdelávacie stredisko Agapé, ktoré je v areáli Ev. kostola a fary.

Nezabudnite si priniesť Evanjelický spevník! Na stretnutie s Vami sa teší a Božiu ochranu na cestu

Vám želá                                                                     Daniela Horínková

Správa, ktorá bola prerokovaná na zasadnutí výboru SEŽ 2017 Správa SEŽ 2016 pre Výbor SEŽ 2017.pdf Správa SEŽ 2016 pre Výbor SEŽ 2017.pdf (174.2 kB)

 
 

Priestor pre Vaše príspevky....

Pridať príspevok
:
:
:


 
pridané 28.2.2017 13:44:35

pán boh rôzne ovečky na svojom chrbte nosí, ním sa zakrývajú

nuž aj matky prostitútok, alkoholičiek, podvodníčok, intrigánok, požívajú ochranu a potrebu mentálneho vyváženia

Ján Kováč


 

094303

15.12.2017
ÚvodÚvodná stránka